Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, predsjednik NVO „Lica sa invaliditetom“ Denis Ramdedović kazao je da se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti.

„Barijere kao rezultat imaju nedostatak znanja ili svijesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Potrebno je dodatno animirati institucije da osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone socijalne i fizičke prepreke, kao i prereke u stavovima.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se promoviše razumijevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom“, istakao je Denis Ramdedović.

U Petnjici Međunarodni dan osoba sa invaliditetom nije obilježen zbog poznate situacije COVID 19.

D.B.

PODIJELI