KONTAKT PODACI

Novi portal za nove ideje – radio Petnjica

Poštovani Bihorci,

pred vama je novi portal radija Petnjica. Napravljen je sa idejom da objedini rasutu energiju Bihoraca širom planete i sublimira je u jednu tačku – razvoj zavičaja odakle smo svi potekli. Zato vas pozivamo da sugestijama, komentarima, fotografijama i ostalim vidovima komunikacije pomognete da ostvarimo zamišljeno.

Talas Bihora doo
Avnoj 34, Podgorica

Mobilni:

+382 67 83 34 11

+382.51 24 13 51

E-mail: [email protected]

[email protected]

NAJNOVIJE OBJAVLJENO

Tradicionalni vašar na Turjaku u starom ruhu

0
Organizatori su najavili Dane dijaspore i spektakularni vašar 31. jul Turijak sa pocetkom od 12h, koji je vec sada prava atrakcija.
Stari sjaj ovom narodnom okupljanju je vraćen I otrgnut zaboravu, prošlogodišnjom organizacijom koja je privukla preko 2.000 ljudi. Da tim koji dobija ne treba mijenjati saglasni su i ove godine organizatori, nošeni dobrim iskustom u organizacionom smislu odlučili su da i ove godine prirede još jedan vašar za pamćenje.
Uz bogati-kuturno umjetnički program, biraće se i ljepotica vašara. Takođe na vašaru će postojati i razni štandovi koji će prodavati isključivo proizvode iz Petnjice, a kako organizatori ističu, sa samom organizacijom se krenulo mnogo ranije, da bi se dan vašara dočekao spremno.
Takođe 02.08.2024. godine sa početkom od 12h održaće se tradicionalni vašar na Lađevcu, koji je prošle godine okupio nekoliko hiljada ljud, a prognoze su da ce ove godine bit ta brojka znatno veća.
Organizator se pobrinuo da sama organizacija na velikom nivou, pa je krenuo u pripreme znatno ranije. Uređena je trkačka staza, na kojoj ce se održati trka konja.
Razloga za posjetu ova dva događaja je mnogo, pa pozivamo sve ljubitelje narodnih okupljanja i vašara da u što većem broju posjete ova dva događaja.
ERIS BABAČIĆ

SANDŽAČKI KUP U STONOM TENISU

0

Bošnjački centar Sandžak organizuje tradicionalni turnir u stonom tenisu “SANDŽAČKI KUP”.

Takmičenje je zakazano za petak 26.jula sa početkom u 10. časova.

Kontakt za prijave takmičara: +382 69 588 134

+382 69 745 551

Organizator je “SANDŽAK EU REGIJA”

ZORAN PIPEROVIĆ: Mi

0
Mi dolazimo (iz Demokrata) po vas
17.08.
15:45h
Zbunjenost i grozota, dvije su nijanse floberovske tuge.
Tako Crnjanski opisuje intimu velikog Flobera, analizirajući njegov “Novembar”.
I mene su te dvije nijanse spopale kada sam juče čuo ono što je u Skupštini rekao poslanik (naglasak na ovome – poslanik) Bogdanović.
Veli on:
“…ai neka vrate pare, da mi (pazite, MI) ne dolazimo po njih”.
Ko još sa njim kreće u pohod po kućama, nije rekao. Pitam?
Ko ste vi?
Ako to niste neki vi – nego institucije sistema, jesu li one – VI?
A onda u dementnom transu, zakuca za plafon plenarne sale staljinistički prauzrok:
“….jer, mi kad dođemo, ne može biti da nijeste kući…”.
Stao mi je mozak.
P.S.Više se neće koristiti pozivi, privođenja od strane MUP-a, SPO, SDT, suda.
Mi dolazimo (iz Demokrata) po vas.
P.S. Kao što će Čačani po “Škode”.

PETNJICA: UZ RASKOPANE ULICE I BARIKADE, VAŠAR “13 JULA” IPAK VRATIO STARI SJAJ

0

Održan tradicionalni vašar ,,13. Jul“ povodom Dana državnosti u Petnjici.

Všar je mijenjao lokacije tokom trajanja, od Kraka do Gusara, gdje je i doživio sudbinu gašenja i zapostavljanja, kao i mnogi na teritoriji Opštine Petnjica.
No u prethodne dvije godine uz pomoć TO Petnjica i NVO ,,Centar za seoski razvoj” ovaj vašar je vraćen i ,,oživljen”.
Vašar je ove godine organizovan ispred zgrade lokalne uprave, zbog radova na glavnim ulicama u Petnjici.
Goste su zabavljali Jasna Šćepanović i Haris Skarepa.
ERIS BABAČIĆ

RETROVIZOR: REŠAD MURATOVIĆ I NAKO KORAĆ O DESET GODINA SAMOSTALNOSTI PETNJICE

0

Serijal tekstova iz projekta “Retrovizor” nastavljamo sa razgovorom sa predsjednikom OO DPS Petnjica Rešadom Muratovićem I profesorom Nankom Koraćem koji će svako iz svog ugla pokušati da analiziraju stvarnost i ekonomsko-politički trenutak bihorskog centra nakon deset godina samostalnosti, Svako iz svog ugla bacio je svjetlo na uspjeh odnosno neuspjeh svih činilaca vlasti na važnim poljima za Opštinu Petnjica.

RADIO PETNJICA: Najjači utisak o Petnjici u deceniji za nama, nakon povratka statusa opštine.

REŠAD MURATOVIĆ: Vraćanje statusa opštine Petnjici je nešto na šta smo svi u Bihoru posebno ponosni,  jer smo nakon mukotrpne borbe svih političkih subjekata uspjeli da ostvarimo san mnogih generacija i Petnjici vratimo status opštine. Želim da podsjetim i na brojne poteškoće koje su bile evidentne na samom početku funkcionisanja nove opštine,  od stvaranja elementarnih uslova za rad, nedostatka adekvatnih prostorija, formiranja službi i preduzeća do skromnih kadrovskih kapaciteta, ali su se svi navedeni problemi brzo rješavali i lokalna uprava sa preduzećima je brzo postala servis građanima što je i bio jedan ciljeva ideje za vraćanje opštine.

Decenija funkcionisanja opštine Petnjica je prilika da rezimiramo učinak i da konstatujemo da su očekivanja bila zaista velika , ali da se uradilo dosta  na poboljšanju uslova života naših građana u svim selima na teritoriji naše opštine. Generalni utisak je da je ostvaren  vidan napredak u odnosu na period prije deset godina.

RADIO PETNJICA: Kako biste opisali trenutnu situaciju u opštini Petnjica u pogledu iseljavanja stanovništva i može li se i kako zaustaviti

REŠAD MURATOVIĆ: Pitanje iseljavanja stanovništva je nažalost , nešto što je prisutno  decenijama i što je karakteristika ne samo Petnjice, već i čitavog sjevera naše države. Trend iseljavanja iz naše opštine je proces koji je djelimično usporen vraćanjem opštine, obzirom da je značajan broj mladih ljudi zaposlen u lokalnoj upravi, preduzećima i državnim organima, ali svakako to nije dovoljno da bi zaustavili proces iseljavanja. Lokalna uprava je stvaranjem preduslova za razvoj i ambijenta gdje su svi potencijalni  investitori dobrodošli, činila napore da konkretnim mjerama da doprinos snažnijem razvoju i moja očekivanja su da ćemo vrlo brzo imati nekoliko kvalitetnih investicija iz dijaspore od strane ljudi koji vole svoj zavičaj i koji su spremni da svoj kapital ulože u Bihor. Takve investicije bi snažnije trebale biti podržane i od strane Vlade i nadležnih ministarstava kako bi omogućili našoj dijaspori da na jednostavniji i brži način svoj kapital ulože ovdje. Opština će u skladu sa svojim mogućnostima svakako pomoći svaku dobru ideju čijom će se realizacijom uposliti određeni broj mladih ljudi, što bi u krajnjem doprinijelo smanjenju iseljavanja sa ovih prostora.

RADIO PETNJICA: Koje kapitalne projekte smatrate ključnim za dalji razvoj opštine Petnjica

REŠAD MURATOVIĆ: Preduslov razvoja svake opštine je rješavanje infrastrukturnih pitanja i otvaranje prema drugim opštinama. Putna infrastruktura je bila u fokusu  naše  vlasti i brojni projekti su realizovani od sopstvenih sredstava ili uz podršku Vlade i ministarstava do 2020.god. Posljednjih nekoliko godina je očigledan odnos države prema Petnjici koja  nije  podržala realizaciju  nijednog  značajnijeg   projekta.  Kao kapitalne projekte koji su osnov za budući snažniji razvoj smatram izgradnju puta Gusare – Bioča, putnog pravca Petnjica – granica sa Srbijom i putni pravac Podvade – Rožaje. Takođe je od velikog značaja i projekat izgradnje obaloutvrde od Lagatora do Gusara. Navedeni projekti , obzirom na njihovu vrijednost i značaj za razvoj koji imaju bi trebali biti u fokusu Vlade, što do sada nije bio slučaj.

Svjedoci smo da se ovih dana realizuje i projekat uređenja centra Petnjice , a takođe je u toku i tender za izradu projekta putnog pravca od Petnjice do granice sa Srbijom. Dakle, sve ono što je u nadležnosti opštine se realizuje ili će se započeti nakon predviđenih procedura, ali je prisutno nerazumijevanje kod jednog broja građana da opština treba da radi ono što je obaveza  Vlade.

RADIO PETNJICA: Kako ocjenjujete trenutnu zaposlenost u opštini i koje mjere smatrate potrebnim za poboljšanje situacije

REŠAD MURATOVIĆ: Problem nezaposlenosti je karakteristika nedovoljno razvijenih sredina i ukoliko posmatramo statističke podatke onda ne možemo biti zadovoljni.  Sa druge strane je prisutan problem nedostatka potrebnih kadrova uzrokovan time što značajan broj mladih ljudi po završetku studija se ne vraća u Petnjicu , već radni angažman nastavlja u Podgorici, Baru i drugim većim gradovima. Najbolji način za smanjenje nezaposlenosti je upravo ono o čemu smo već govorili a tiče se realizacije nekoliko različitih  projekata u realnom sektoru od strane naših ljudi iz dijaspore , vjerujem već u toku ove godine. Takođe značajnim smatram i unapređenje uslova za bavljenje poljoprivredom i turizmom na čemu bi i opština i ministarstva trebali u narednom periodu staviti svoj fokus čime bi dali doprinos smanjenju nezaposlenosti u našoj opštini.

RADIO PETNJICA: Kako biste opisali ekonomske parametre opštine Petnjica i koje biste promjene predložili za unapređenje ekonomske situacije

REŠAD MURATOVIĆ: Kao područje koje je decenijama bilo zapostavljano kada je u pitanju ekonomski razvoj, ne možemo biti zadovoljni trenutnim ekonomskim parametrima jer je činjenica da naša opština ne bi mogla funkcionisati od sopstvenih prihoda bez sredstava iz egalizacionog fonda. Sa druge strane moram naglasatiti da je naša prednost u tome što opština nije posegnula za kreditima i stvaranje dugova , već je racionalno planirala svaki dosadašnji budžet. Kako bi unaprijedili ekonomsku situaciju smatram neophodnim usvajanjem niza mjera kojima bi se došlo do uvećanja sopstvenih prihoda i dovođenjem investitora koji bi kroz realni sektor doprinijeli da ekonomski parametri u periodu pred nama budu značajno bolji.

RADIO PETNJICA: Koje su najveće izazovi s kojima se suočava poljoprivreda u opštini Petnjica i kako ih rješavati

REŠAD MURATOVIĆ: Poljoprivreda je pored turizma razvojna šansa sjevera naše države a time i Petnjice i u dosadašnjem periodu su kroz razne projekte i javne pozive od strane ministarstva i opštine uložena značajna sredstva. Naša opredijeljenost za razvoj poljoprivrede i seoskog turizma treba biti konkretizovana kroz veći lokalni budžet za poljoprivredu i turizam i mjere podrške koje će doprinijeti da ljudi koji se bave ovim poslom budu motivisani da ostanu na selo i da žive od svog rada. Očigledno je koliko je opština Petnjica i Komunalno preduzeće radilo na probijanju , nasipanju i asfaltiranju puteva do udaljenih zaseoka ili katuna , koliko je urađeno po pitanju izgradnje vodovoda i upravo to je preduslov da bi se neko uspješno bavio ovim poslom.

Netaknuta priroda i optimalni uslovi za bavljenje poljoprivredom i turizmom su resurs koji moramo adekvatno iskoristiti , a imajući u vidu sve navedeno naš budžet za narednu godinu kada su ove oblasti u pitanju će biti značajno uvećan.

NAKO KORAĆ

RP: Najjači utisak o Petnjici u deceniji za nama

KORAĆ: Status opštine Petnjici donio je značajne promjene koje su značajno olakšale svakodnevni život građana. Među najvažnijim dostignućima ističu se otvaranje hitne pomoći, biroa, fonda za zdravstveno osiguranje, banke i poreske uprave. Ovi servisi su bili ključni za bolju organizaciju i efikasnije funkcionisanje opštine, te su u velikoj mjeri olakšali pristup osnovnim uslugama za sve građane.
Međutim, postoje i brojni problemi koji zahtijevaju hitnu pažnju. Prvo, nedostatak gradskog prevoza koji otežava mobilnost građana, posebno onih u udaljenijim dijelovima opštine. Zatim, postoji potreba za poboljšanjem kvaliteta obrazovanja kroz provjeru diploma nastavnog osoblja i stavljanje većeg akcenta na akademsko obrazovanje.Socijalna pomoć za one koji žive u teškim uslovima koja mora biti prioritet, kako bi se osiguralo da svi građani imaju pristojan standard života.Iako su ostvareni značajni koraci naprijed, Petnjica se suočava sa izazovima koje treba riješiti kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i prosperitet opštine.

Trenutna situacija u opštini Petnjica je daleko od dobre, jer mladi ljudi napuštaju opštinu zbog mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju. Nezaposlenost, nedostatak kvalitetnog sadržaja i događaja za mlade, demotivacija i nepotizam samo su neki od faktora koji tjeraju mlade ljude da ostave svoj rodni kraj u potrazi za boljim prilikama.

Smatram da bi se situacija mogla poboljšati ukoliko bi se više pažnje posvetilo upravo ovom problemu. Umjesto fokusiranja na službene ručkove, trebalo bi uložiti više u edukaciju i budućnost naše djece. Kreiranje novih radnih mjesta, organizacija kulturnih i sportskih aktivnosti, te borba protiv nepotizma mogli bi značajno doprinijeti zadržavanju mladih u Petnjici. Također, razvoj infrastrukture i podrška mladim preduzetnicima mogu stvoriti povoljnije uslove za život i rad, što bi dugoročno moglo smanjiti iseljavanje stanovništva

Za dalji razvoj opštine Petnjica, ključni kapitalni projekti bi mogli uključivati:

Izgradnja moderne infrastrukture: Poboljšanje puteva, mostova i javnog prevoza kako bi se olakšala mobilnost i povezanost unutar opštine, kao i sa susjednim opštinama.

Razvoj industrijske zone: Stvaranje industrijske zone sa odgovarajućom infrastrukturom kako bi se privukli investitori i otvorila nova radna mjesta za lokalno stanovništvo.

Modernizacija obrazovnih ustanova: Obnova i opremanje škola i drugih obrazovnih ustanova, te uvođenje novih obrazovnih programa koji će biti prilagođeni potrebama tržišta rada.

Podrška poljoprivredi i stočarstvu: Investicije u moderne tehnologije i opremu za poljoprivrednike i stočare, te izgradnja skladišta i hladnjača za čuvanje proizvoda.

Turistički razvoj: Razvoj turističke infrastrukture, uključujući smještajne kapacitete, rekreativne sadržaje i turističke atrakcije koje će privući posjetioce i generisati prihod za opštinu.

Ekološki projekti: Implementacija projekata za zaštitu životne sredine, kao što su sistemi za upravljanje otpadom, očuvanje prirodnih resursa i promocija ekoturizma.

Digitalna transformacija: Uvođenje brzog interneta i digitalnih usluga kako bi se unaprijedila komunikacija, obrazovanje i poslovanje.

Ovi projekti bi mogli značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta života u Petnjici, smanjenju iseljavanja i dugoročnom ekonomskom razvoju opštine.

Trenutna zaposlenost u opštini Petnjica je na nezadovoljavajućem nivou, što je jedan od glavnih razloga iseljavanja mladih ljudi. Nezaposlenost, nedostatak prilika za zapošljavanje i nepovoljni uslovi rada predstavljaju značajan problem za lokalno stanovništvo.

Da bi se situacija poboljšala, potrebno je sprovesti nekoliko mjera:

1. Podsticanje lokalnog preduzetništva: Kroz programe subvencija i povoljnih kredita, podržati osnivanje malih i srednjih preduzeća. Edukacije i mentorstvo za preduzetnike mogu pomoći u razvijanju poslovnih ideja i njihovoj realizaciji.

2. Razvoj poljoprivrede i stočarstva: Ulaganja u modernu opremu, edukacije za poljoprivrednike i poboljšanje tržišne infrastrukture mogu pomoći u stvaranju održivih radnih mjesta u ovom sektoru.

3. Privlačenje investitora: Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i aktivna promocija opštine kao destinacije za investicije može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

4. Obrazovanje i prekvalifikacija: Organizovanje kurseva i obuka za sticanje novih vještina koje su tražene na tržištu rada može povećati zapošljivost lokalnog stanovništva.

5. Razvoj turizma: Iskorištavanje prirodnih i kulturnih resursa opštine za razvoj turističke ponude može generisati nova radna mjesta u ugostiteljstvu, smještaju i drugim povezanim sektorima.

6. Javne radne akcije: Angažovanje nezaposlenih u projektima komunalne infrastrukture, očuvanja životne sredine i održavanja javnih površina može privremeno smanjiti nezaposlenost i poboljšati uslove života u opštini.

Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju između lokalne vlasti, privatnog sektora i nevladinih organizacija, ali bi mogla značajno poboljšati situaciju sa zaposlenošću u opštini Petnjica.

Ekonomski parametri opštine Petnjica trenutno pokazuju nizak nivo razvijenosti, visok stepen nezaposlenosti i ograničene ekonomske aktivnosti. Oslanjanje na poljoprivredu i stočarstvo kao glavne privredne grane, nedovoljna industrijska infrastruktura i mali broj preduzetnika doprinose slaboj ekonomskoj situaciji. Demografski problemi, poput iseljavanja mladih, dodatno opterećuju ekonomski razvoj.

Za unapređenje ekonomske situacije u opštini Petnjica, predložio bih sljedeće promjene:

1. Osnivanje zadruge za lokalne poljoprivrednike: Formiranje poljoprivredne zadruge koja bi omogućila lakši pristup tržištu, bolju pregovaračku poziciju za cijene proizvoda i zajedničku nabavku opreme i sredstava. Zadruga može pomoći u plasmanu proizvoda i organizovanju sajmova za promociju lokalnih proizvoda.

2. Izgradnja agroindustrijskog centra: Otvaranje centra koji bi pružao usluge prerade, pakovanja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Ovaj centar može uključivati i laboratoriju za kontrolu kvaliteta, što bi povećalo konkurentnost proizvoda na tržištu.

3. Otvaranje poslovnog inkubatora: Kreiranje prostora za mlade preduzetnike sa subvencioniranim zakupom, mentorstvom i podrškom u razvoju poslovnih ideja. Inkubator bi pružao resurse i obuke za pokretanje i vođenje poslovanja.

4. Digitalizacija javnih usluga: Uvođenje e-uprave kako bi se olakšalo poslovanje i smanjila administrativna opterećenja za lokalne firme. Elektronsko podnošenje zahtjeva, izdavanje dozvola i registracija biznisa može ubrzati proces poslovanja.

5. Promocija lokalnog brenda: Razvijanje jedinstvenog brenda za proizvode iz Petnjice, kao što su tradicionalni poljoprivredni proizvodi, rukotvorine i turističke atrakcije. Kroz marketinške kampanje i saradnju sa trgovinskim lancima, ovi proizvodi mogu postati prepoznatljivi na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

6. Kreiranje fonda za start-up projekte: Osnivanje lokalnog fonda koji bi finansirao inovativne start-up projekte mladih ljudi. Fond bi mogao obezbijediti početni kapital, a najbolji projekti bi dobili mentorstvo i podršku u realizaciji.

7. Razvoj ekoturizma: Iskorištavanje prirodnih resursa za razvoj ekoturističkih sadržaja, kao što su pješačke i biciklističke staze, kampovi i eko-sela. Ovo može privući turiste koji su zainteresovani za prirodu i održivi turizam, te generisati nova radna mjesta.

8. Partnerstvo sa univerzitetima: Saradnja sa univerzitetima i istraživačkim institutima kako bi se sproveli projekti istraživanja i razvoja u poljoprivredi, ekologiji i ruralnom razvoju. Ovi projekti mogu donijeti inovacije i unaprijediti lokalnu ekonomiju.

9. Osnivanje centra za obuku u zanatstvu: Kreiranje centra gdje bi se mladi mogli obučavati za tradicionalne zanate, poput stolarstva, kovačstva i tekstilnog rukotvorstva. Ovaj centar bi mogao pomoći u očuvanju kulturne baštine i pružiti praktične vještine za zapošljavanje.

Implementacija ovih rješenja zahtijeva aktivnu ulogu lokalne vlasti, privrednika i zajednice, ali bi mogla značajno unaprijediti ekonomsku situaciju u Petnjici

Petnjica se zaista može razvijati kao opština jedino ako ljudi koji predstavljaju istu obrate pažnju i saslušaju nezadovoljstvo građana, te zajedno krenu ka rješavanju navedenih problema.

Sve gore pomenute faktore, kao što su osnivanje zadruge za lokalne poljoprivrednike, izgradnja agroindustrijskog centra, otvaranje poslovnog inkubatora, digitalizacija javnih usluga, promocija lokalnog brenda, kreiranje fonda za start-up projekte, razvoj ekoturizma, partnerstvo sa univerzitetima i osnivanje centra za obuku u zanatstvu, treba uzeti u obzir i implementirati kroz koordinisane napore lokalne vlasti, privrednika i zajednice.

Kroz dijalog i zajedničko djelovanje, Petnjica može ostvariti napredak i stvoriti povoljnije uslove za život i rad svih svojih građana

  • Projekat RETROVIZOR podržan je od strane Ministarstva kulture i medija.

RETROVIZOR – ELMIR MURATOVIĆ: SADAŠNJA ADMINISTRACIJA JE ZAMORENA, POTREBNA NOVA SNAGA ZA BOLJU STRATEGIJU

0

Predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Petnjici Elmir Muratović je u razgovoru za portal Petnjica .me se osvrnuo na desetogodišnju samostalnost opštine, na perspektive i teškoće koje ova opština mora savladati

RP: Najjači utisak o Petnjici u deceniji za nama

MURATOVIĆ: U Petnjici u prvom izbornom ciklusu postignut je značajan napredak, posebno u vezi s infrastrukturnim radovima i uključivanjem stručnjaka i aktivista u razvoj opštine. Međutim, čini se da je napredak usporen u narednim godinama, što može ukazivati na zamor ili nesnalaženje opštinskog rukovodstva u izvršavanju svojih zadataka. Sadašnja situacija zahtijeva propitivanje strategije, bolju organizaciju, nove ideje kako bi se krenulo sa razvojem i napretkom. Možda bi bilo korisno organizovati sastanke sa svima na terenu, posebno sa ljudima od znanja kako bi se dobile nove perspektive i ideje za dalji razvoj. Potrebno je transparentno izvještavati o postignutim rezultatima i izazovima jer sve to može pomoći u vraćanju povjerenja svih učesnika.

RP: Kako biste opisali trenutno stanje u opštini Petnjica u pogledu iseljavanja stanovništva I može li se I kako zaustaviti?

MURATOVIĆ: Mnoge porodice i mladi koji su završili škole su morali da napuste nas kraj i svoju sreću za boljim životom potražiti mahom u zemljama EU.
Nada za boljem sjutra se probudila kada je vraćen status opstini Petnjica ali nažalost na kratko jer lokalna vlast koja je u kontinuitetu nepromijenjena nije pronašla model kako da zaustavi iseljavanje, poveća prirodni prirastaj, otvori nova radna mjesta, privuče investitore, obezbijedi kvalitetno zdravstvo, školstvo, bezbijednost itd. Da bi stvar bila još gora od predstavnika aktualne vlasti su pojedini dobijali zeleno svijetlo za odlazak iz CG sa izgovorom da trebaju da idu jer svako ide dje mu je bolje i da u našoj opstini nema sreće!
Nažalost uz casne izuzetke i kadrovima  svih partija cilj je bio da se domognu Podgorice i sebi naprave što bolju poziciju tamo a ne ovdje.
S obzirom da je u našoj opstini mahom ostalo starije stanovništvo, nama preostaje da sacekamo još nekoliko godina da pomre preostali dio stanovništva i da se na Stenicama postavi tabla sa natpisom Nacionalni park Petnjica koji bi se prostirao na nekoliko hektara šuma, rijeka, potoka, pasnjaka i planina kao jedinstven spomenik ljudskoj gluposti, bezosjecajnosti i pohlepi.

RP: Koje kapitalne projekte smatrate ključnim za dalji razvoj opštine Petnjica?

MURATOVIĆ: Iluzorno je pričati o kapitalnim projektima u Petnjici dok Petnjičani piju mutnu vodu. U bilo kojoj opštini Crne Gore, opštinsko rukovodstvo bi odmah podnijelo ostavku zbog ovakve situacije. Besmisleno je govoriti o velikim projektima kada Opština nije bila u stanju da uredi ni jednu ulicu, napravi „kružni prsten“ proširenjem postojećeg puta, sagradi trotoare za sigurnost pješaka i omogući većim kamionima da se okrenu. Put do osnovne i srednje škole je i dalje jednosmjeran, bez trotoara, što ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Gdje to još postoji?

 

RP: Kako ocjenjujete trenutnu zaposlenost u opštini I koje mjere smatrate potrebnim za poboljšanje situacije ?

MURATOVIĆ: Potrebno je:
a)Zaposliti mlade.
b) Petnjica ne smije više biti slijepi put. Potrebno uraditi granični prelaz prema Tutinu i Sjenici. Niismo u stanju sa našim komšijama, rođacima, prijateljima u Tutinu i Sjenici da kontaktiramo. Nasušna potreba je da imamo slobodan i što kraći put prema dotičnim opštinama kako bi plasirali naše poljoprivredne proizvode tamo gdje zbog surovosti klime u dovoljnoj mjeri ne uspijevaju.
c) Potrebna je viša saradnja sa dijasporom, radi se o kapitalu koji čeka da se pokrene.

RP: Kako biste opisali ekonomske parametre opštine Petnjica I koje biste promjene predložili za unapređenje ekonomske situacije?

MURATOVIĆ: U današnjem dinamičnom svijetu, mladi i obrazovani kadrovi, naročito menadžeri, igraju ključnu ulogu u primjeni novih metoda rada. Moderni pristupi zahtijevaju kreativnost, inovativne edukacijske metode i kontinuirano prilagođavanje promjenama. Opštinsko rukovodstvo Petnjice se suočava s posebnim izazovima koji zahtijevaju posvećenost i predanost, često i radno vrijeme koje prelazi standardne radne sate, kako bi se postigli željeni ciljevi i unaprijedila lokalna zajednica.

RP: Koji su najveći izazovi sa kojima se suočava poljoprivreda u opštini Petnjica I kako ih se riješiti?

MURATOVIĆ:Održiva poljoprivreda može biti ključ za ekonomski rast i prosperitet u Petnjici. Plastenička proizvodnja i stočarstvo, iako važni, sami po sebi možda nisu dovoljni da osiguraju dugoročnu stabilnost i rast prihoda. Evo nekoliko koraka koji bi mogli pomoći u postizanju održivijeg modela poljoprivrede:
a)Umjesto oslanjanja samo na plasteničku proizvodnju i jednu kravu, razmisliti o diversifikaciji poljoprivrednih aktivnosti. To može uključivati sadnju različitih vrsta voća i povrća, uzgoj više vrsta stoke, pčelarstvo, te proizvodnju organskih proizvoda.
b)Ključno je osigurati stabilan plasman proizvoda.
c)Formiranje zadruga ili udruženja poljoprivrednika može pomoći u boljem pregovaranju sa kupcima, smanjenju troškova nabavke repromaterijala, te dijeljenju znanja i resursa.
d)Ulaganje u edukaciju poljoprivrednika o novim tehnologijama, metodama uzgoja i poslovnim praksama može značajno povećati produktivnost i efikasnost. Uvođenje inovacija poput sistema navodnjavanja, obnovljivih izvora energije i naprednih metoda uzgoja može također donijeti velike benefite.
e)Aktivno traženje podrške od vlasti, kao i korišćenje dostupnih fondova i grantova za poljoprivredu može pomoći u obezbjeđivanju finansijskih sredstava za unapređenje proizvodnje.
f)Održiva poljoprivreda zahtijeva dugoročno planiranje i integrisan pristup, ali može donijeti značajne benefite zajednici kroz stvaranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda i očuvanje prirodnih resursa.

 

Projekat RETROVIZOR podržan je od strane Ministarstva kulture i medija.

DELEGACIJA UBNORA PETNJICA POLOŽILI VIJENAC NA SPOMEN OBILJEŽJU KOD CENTRA ZA KULTURU

0
Delegacija UBNOR-a Petnjica i predstavnici opstine Petnjica, položili su vijenac na spomenik palim borcima na spomen obilježju kod Cenra za kulture Petnjica I u mjestu Krake.

Vijenac su položili povodom Dana državnosti Crne Gore u znak sećanja palim borcima koji su dali živote braneći svoj kraj i svoju domovinu.
,,Čestitam građanima Dan državnosti, dan ustanka i da kažemo da smo na SO Petnjica usvoji dan oslobođena Petnjice koji će biti 28. septembra 2024. godine” saopštio je predjsednik Opštine Petnjica Samir Agović.

RETROVIZOR – NAKO KORAĆ: U Petnjici postoje brojni problemi koji zahtijevaju hitnu pažnju!!!

0
U serijalu tekstova koji su dio projekta “Retrovizor” podržanog od Ministarstva kulture i medija pokušaćemo da nađemo odgovore šta je Petnjici potrebno za dinamičniji razvoj, kao i na to šta je do sada urađeno.  Naš sagovornik danas je Nako Korać, profesor.

 

RP: Najjači utisak o Petnjici u deceniji za nama

KORAĆ: Status opštine Petnjici donio je značajne promjene koje su značajno olakšale svakodnevni život građana. Među najvažnijim dostignućima ističu se otvaranje hitne pomoći, biroa, fonda za zdravstveno osiguranje, banke i poreske uprave. Ovi servisi su bili ključni za bolju organizaciju i efikasnije funkcionisanje opštine, te su u velikoj mjeri olakšali pristup osnovnim uslugama za sve građane.
Međutim, postoje i brojni problemi koji zahtijevaju hitnu pažnju. Prvo, nedostatak gradskog prevoza koji otežava mobilnost građana, posebno onih u udaljenijim dijelovima opštine. Zatim, postoji potreba za poboljšanjem kvaliteta obrazovanja kroz provjeru diploma nastavnog osoblja i stavljanje većeg akcenta na akademsko obrazovanje.Socijalna pomoć za one koji žive u teškim uslovima koja mora biti prioritet, kako bi se osiguralo da svi građani imaju pristojan standard života.

Iako su ostvareni značajni koraci naprijed, Petnjica se suočava sa izazovima koje treba riješiti kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i prosperitet opštine.

 

Trenutna situacija u opštini Petnjica je daleko od dobre, jer mladi ljudi napuštaju opštinu zbog mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju. Nezaposlenost, nedostatak kvalitetnog sadržaja i događaja za mlade, demotivacija i nepotizam samo su neki od faktora koji tjeraju mlade ljude da ostave svoj rodni kraj u potrazi za boljim prilikama.

Smatram da bi se situacija mogla poboljšati ukoliko bi se više pažnje posvetilo upravo ovom problemu. Umjesto fokusiranja na službene ručkove, trebalo bi uložiti više u edukaciju i budućnost naše djece. Kreiranje novih radnih mjesta, organizacija kulturnih i sportskih aktivnosti, te borba protiv nepotizma mogli bi značajno doprinijeti zadržavanju mladih u Petnjici. Također, razvoj infrastrukture i podrška mladim preduzetnicima mogu stvoriti povoljnije uslove za život i rad, što bi dugoročno moglo smanjiti iseljavanje stanovništva

Za dalji razvoj opštine Petnjica, ključni kapitalni projekti bi mogli uključivati:

Izgradnja moderne infrastrukture: Poboljšanje puteva, mostova i javnog prevoza kako bi se olakšala mobilnost i povezanost unutar opštine, kao i sa susjednim opštinama.

Razvoj industrijske zone: Stvaranje industrijske zone sa odgovarajućom infrastrukturom kako bi se privukli investitori i otvorila nova radna mjesta za lokalno stanovništvo.

Modernizacija obrazovnih ustanova: Obnova i opremanje škola i drugih obrazovnih ustanova, te uvođenje novih obrazovnih programa koji će biti prilagođeni potrebama tržišta rada.

Podrška poljoprivredi i stočarstvu: Investicije u moderne tehnologije i opremu za poljoprivrednike i stočare, te izgradnja skladišta i hladnjača za čuvanje proizvoda.

Turistički razvoj: Razvoj turističke infrastrukture, uključujući smještajne kapacitete, rekreativne sadržaje i turističke atrakcije koje će privući posjetioce i generisati prihod za opštinu.

Ekološki projekti: Implementacija projekata za zaštitu životne sredine, kao što su sistemi za upravljanje otpadom, očuvanje prirodnih resursa i promocija ekoturizma.

Digitalna transformacija: Uvođenje brzog interneta i digitalnih usluga kako bi se unaprijedila komunikacija, obrazovanje i poslovanje.

Ovi projekti bi mogli značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta života u Petnjici, smanjenju iseljavanja i dugoročnom ekonomskom razvoju opštine.

Trenutna zaposlenost u opštini Petnjica je na nezadovoljavajućem nivou, što je jedan od glavnih razloga iseljavanja mladih ljudi. Nezaposlenost, nedostatak prilika za zapošljavanje i nepovoljni uslovi rada predstavljaju značajan problem za lokalno stanovništvo.

Da bi se situacija poboljšala, potrebno je sprovesti nekoliko mjera:

1. Podsticanje lokalnog preduzetništva: Kroz programe subvencija i povoljnih kredita, podržati osnivanje malih i srednjih preduzeća. Edukacije i mentorstvo za preduzetnike mogu pomoći u razvijanju poslovnih ideja i njihovoj realizaciji.

2. Razvoj poljoprivrede i stočarstva: Ulaganja u modernu opremu, edukacije za poljoprivrednike i poboljšanje tržišne infrastrukture mogu pomoći u stvaranju održivih radnih mjesta u ovom sektoru.

3. Privlačenje investitora: Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i aktivna promocija opštine kao destinacije za investicije može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

4. Obrazovanje i prekvalifikacija: Organizovanje kurseva i obuka za sticanje novih vještina koje su tražene na tržištu rada može povećati zapošljivost lokalnog stanovništva.

5. Razvoj turizma: Iskorištavanje prirodnih i kulturnih resursa opštine za razvoj turističke ponude može generisati nova radna mjesta u ugostiteljstvu, smještaju i drugim povezanim sektorima.

6. Javne radne akcije: Angažovanje nezaposlenih u projektima komunalne infrastrukture, očuvanja životne sredine i održavanja javnih površina može privremeno smanjiti nezaposlenost i poboljšati uslove života u opštini.

Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju između lokalne vlasti, privatnog sektora i nevladinih organizacija, ali bi mogla značajno poboljšati situaciju sa zaposlenošću u opštini Petnjica.

Ekonomski parametri opštine Petnjica trenutno pokazuju nizak nivo razvijenosti, visok stepen nezaposlenosti i ograničene ekonomske aktivnosti. Oslanjanje na poljoprivredu i stočarstvo kao glavne privredne grane, nedovoljna industrijska infrastruktura i mali broj preduzetnika doprinose slaboj ekonomskoj situaciji. Demografski problemi, poput iseljavanja mladih, dodatno opterećuju ekonomski razvoj.

Za unapređenje ekonomske situacije u opštini Petnjica, predložio bih sljedeće promjene:

1. Osnivanje zadruge za lokalne poljoprivrednike: Formiranje poljoprivredne zadruge koja bi omogućila lakši pristup tržištu, bolju pregovaračku poziciju za cijene proizvoda i zajedničku nabavku opreme i sredstava. Zadruga može pomoći u plasmanu proizvoda i organizovanju sajmova za promociju lokalnih proizvoda.

2. Izgradnja agroindustrijskog centra: Otvaranje centra koji bi pružao usluge prerade, pakovanja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Ovaj centar može uključivati i laboratoriju za kontrolu kvaliteta, što bi povećalo konkurentnost proizvoda na tržištu.

3. Otvaranje poslovnog inkubatora: Kreiranje prostora za mlade preduzetnike sa subvencioniranim zakupom, mentorstvom i podrškom u razvoju poslovnih ideja. Inkubator bi pružao resurse i obuke za pokretanje i vođenje poslovanja.

4. Digitalizacija javnih usluga: Uvođenje e-uprave kako bi se olakšalo poslovanje i smanjila administrativna opterećenja za lokalne firme. Elektronsko podnošenje zahtjeva, izdavanje dozvola i registracija biznisa može ubrzati proces poslovanja.

5. Promocija lokalnog brenda: Razvijanje jedinstvenog brenda za proizvode iz Petnjice, kao što su tradicionalni poljoprivredni proizvodi, rukotvorine i turističke atrakcije. Kroz marketinške kampanje i saradnju sa trgovinskim lancima, ovi proizvodi mogu postati prepoznatljivi na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

6. Kreiranje fonda za start-up projekte: Osnivanje lokalnog fonda koji bi finansirao inovativne start-up projekte mladih ljudi. Fond bi mogao obezbijediti početni kapital, a najbolji projekti bi dobili mentorstvo i podršku u realizaciji.

7. Razvoj ekoturizma: Iskorištavanje prirodnih resursa za razvoj ekoturističkih sadržaja, kao što su pješačke i biciklističke staze, kampovi i eko-sela. Ovo može privući turiste koji su zainteresovani za prirodu i održivi turizam, te generisati nova radna mjesta.

8. Partnerstvo sa univerzitetima: Saradnja sa univerzitetima i istraživačkim institutima kako bi se sproveli projekti istraživanja i razvoja u poljoprivredi, ekologiji i ruralnom razvoju. Ovi projekti mogu donijeti inovacije i unaprijediti lokalnu ekonomiju.

9. Osnivanje centra za obuku u zanatstvu: Kreiranje centra gdje bi se mladi mogli obučavati za tradicionalne zanate, poput stolarstva, kovačstva i tekstilnog rukotvorstva. Ovaj centar bi mogao pomoći u očuvanju kulturne baštine i pružiti praktične vještine za zapošljavanje.

Implementacija ovih rješenja zahtijeva aktivnu ulogu lokalne vlasti, privrednika i zajednice, ali bi mogla značajno unaprijediti ekonomsku situaciju u Petnjici

Petnjica se zaista može razvijati kao opština jedino ako ljudi koji predstavljaju istu obrate pažnju i saslušaju nezadovoljstvo građana, te zajedno krenu ka rješavanju navedenih problema.

Sve gore pomenute faktore, kao što su osnivanje zadruge za lokalne poljoprivrednike, izgradnja agroindustrijskog centra, otvaranje poslovnog inkubatora, digitalizacija javnih usluga, promocija lokalnog brenda, kreiranje fonda za start-up projekte, razvoj ekoturizma, partnerstvo sa univerzitetima i osnivanje centra za obuku u zanatstvu, treba uzeti u obzir i implementirati kroz koordinisane napore lokalne vlasti, privrednika i zajednice.

Kroz dijalog i zajedničko djelovanje, Petnjica može ostvariti napredak i stvoriti povoljnije uslove za život i rad svih svojih građana

Radončić: Šoškićev pokušaj zastrašivanja

0

Piše: Šeki Radončić

,,Ja sam meta, po pitanju Milivoja Katnića, od 2016. godine, kada sam počeo rad na svom dokumentarnom filmu Zavjera. U međuvremenu smo postali prijatelji. Nije mi ni u snu da se pravdam zašto sam mu pisao poruke. Riječ je o klasičnom prisluškivanju Katnića, slobodnog građanina Crne Gore, koji je danas u pritvoru, ali nije osuđen. Riječ je o prisluškivanju i Katnića, i novinara”, ističe Radončić.

Sagovornik Tv E podsjeća da se u u zahtjevu za produženje pritvora bivšem GST Milivoju Katniću, pored njegovog navode imena novinara: Draška Đuranovića, Kaćuše Krsmanović, Tamare Nikčević, Samira Rastodera, Darka Šukovići književnikMilorada Popovića. Svi oni bili su u komunikaciji sa Katnićem prije njegovog hapšenja, po riječima Radončića, dio su suverenističkog pokreta.

,,Zašto sam ja jutros objavio tekst u sedam sati, na portalu Standard? Zato što je to javni interes! Zato što je to pravo građana Crne Gore da znaju šta se dešava u tužilaštvu, kako naše tužilaštvo radi i da shvate kakva brutalna zloupotreba policije i tužilaštva vlada u Crnoj Gori. Dakle, to je interes javnosti da zna! Naš posao je prvo da se objavi istina, a pod broj dva – da javnost upoznamo sa svim onim što je javni interes”, naglašava Radončić.

Dodaje i da bi SDT trebalo, po njegovom mišljenju, da se fokusira prvo na sređivanje sopstvenog dvorišta.

,,Ako im ovako tužioci rade, ti tužioci krše zakon. Vidimo što se dešava, kakva je korupcija u Crnoj Gori, vidimo što rade političari, koji je nepotizam, koja su nezakonita zapošljavanja, koji su nezakoniti pritisci…” kaže Radončić.

Komentarišući to što su mediji objavili saznanja, prije nego su ih imali tužilaštvo i policija, da se na bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića priprema atentat, Radončić kaže da to govori samo jedno – da bezbjednosni sistem ne radi svoj posao, jer se svaki građanin države čuva radom obavještajnih službi.

,,Naše službe su ovom slučaju, kad je u pitanju Đukanović, totalno zakazale. Od njega su napravile glinenog goluba i ukoliko se nešto pod hitno ne uradi – to neće na dobro izaći”, ističe Radončić.

Radončić: Šoškićev pokušaj zastrašivanja

0

Spisak novinara, kolumnista, urednika crnogorskih medija, intelektualaca koji su komunicirali sa bivšim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem, a koji se našao, pored ostalog, u zahtjevu specijalnog tužioca Miloša Šoškića, da se Katniću produži pritvor – pokušaj je zastrašivanja i uvođenja cenzure, uz odobrenje Vladimira Novovića, glavnog specijalnog tužioca. To je gostujući u 24 sata Televizije E, kazao novinar i publicista Šeki Radončić. On je na portalu Standard objavio detalje Šoškićevog zahtjeva za produženje pritvora, u kojem se navodi da “Katnićeva kriminalna organizacija ima uticaj na medije”.

,,Ja sam meta, po pitanju Milivoja Katnića, od 2016. godine, kada sam počeo rad na svom dokumentarnom filmu Zavjera. U međuvremenu smo postali prijatelji. Nije mi ni u snu da se pravdam zašto sam mu pisao poruke. Riječ je o klasičnom prisluškivanju Katnića, slobodnog građanina Crne Gore, koji je danas u pritvoru, ali nije osuđen. Riječ je o prisluškivanju i Katnića, i novinara”, ističe Radončić.

Sagovornik Tv E podsjeća da se u u zahtjevu za produženje pritvora bivšem GST Milivoju Katniću, pored njegovog navode imena novinara: Draška Đuranovića, Kaćuše Krsmanović, Tamare Nikčević, Samira Rastodera, Darka Šukovići književnikMilorada Popovića. Svi oni bili su u komunikaciji sa Katnićem prije njegovog hapšenja, po riječima Radončića, dio su suverenističkog pokreta.

,,Zašto sam ja jutros objavio tekst u sedam sati, na portalu Standard? Zato što je to javni interes! Zato što je to pravo građana Crne Gore da znaju šta se dešava u tužilaštvu, kako naše tužilaštvo radi i da shvate kakva brutalna zloupotreba policije i tužilaštva vlada u Crnoj Gori. Dakle, to je interes javnosti da zna! Naš posao je prvo da se objavi istina, a pod broj dva – da javnost upoznamo sa svim onim što je javni interes”, naglašava Radončić.

Dodaje i da bi SDT trebalo, po njegovom mišljenju, da se fokusira prvo na sređivanje sopstvenog dvorišta.

,,Ako im ovako tužioci rade, ti tužioci krše zakon. Vidimo što se dešava, kakva je korupcija u Crnoj Gori, vidimo što rade političari, koji je nepotizam, koja su nezakonita zapošljavanja, koji su nezakoniti pritisci…” kaže Radončić.

Komentarišući to što su mediji objavili saznanja, prije nego su ih imali tužilaštvo i policija, da se na bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića priprema atentat, Radončić kaže da to govori samo jedno – da bezbjednosni sistem ne radi svoj posao, jer se svaki građanin države čuva radom obavještajnih službi.

,,Naše službe su ovom slučaju, kad je u pitanju Đukanović, totalno zakazale. Od njega su napravile glinenog goluba i ukoliko se nešto pod hitno ne uradi – to neće na dobro izaći”, ističe Radončić.