Impresum

Naziv osnivača: Talas Bihora doo
Naziv medija: Radio Petnjica, portal: radiopetnjica.me
Adresa za prijem službene pošte: Avnoj 34 Podgorica
PIB: 03091511
e-mail za prijem službene pošte:[email protected]
e – mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora: [email protected]
Direktor: Hilda Džidić
Glavni i odgovorni urednik: Samir Rastoder
Tehnički urednik: Denis Božović
Osnivači: Samir Rastoder i Raif Adrović
Vlasnik: Samir Rastoder 50%
            Melisa Durić 50%
Vlasnička strukttura emitera 2023-SEPTEMBAR-Obrazac-vlasnicke-strukture-emitera-2