Impresum

Naziv osnivača: Talas Bihora doo
Naziv medija: Radio Petnjica, portal: radiopetnjica.me
Adresa za prijem službene pošte: Avnoj 34 Podgorica
PIB: 03091511
e-mail za prijem službene pošte:[email protected]
e – mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora: [email protected]
Direktor: Relja Rastoder
Glavni i odgovorni urednik: Samir RastoderTehnički urednik: Denis BožovićOsnivači: Samir Rastoder i Raif Adrović

Vlasnik: Samir Rastoder 100%