AGOVIĆ DEMANTOVAO VUKOVIĆA: PETNJICA IMA VIŠE PROJEKATA, A NAJMANJE DVA SU VEĆ UŠLA U KAPITALNI BUDŽET

Samir Agović

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović demantovao je navode ministra finansija Novice Vukovića koji je na sjednici Skupštine Crne Gore tokom premijerskog sata rekao da na adresu ministarstva nije stigao nijedan projekat koji bi mogli biti dio kapitalnog budžeta.

“Zbog naše, a i šire javnosti,  povodom iznijetih stavova ministra finansija vezano za nedostatak projekata u opštini Petnjica moramo Vas upoznati sa sljedećim. Ukoliko se tvrdnja ministra Vukovića odnosila isključivo na Petnjicu, onda tim povodom saopštavam sljedeće činjenice.

Imamo sljedeće projekte:

  1. Projekat rekonstrukcije puta Bioča-Petnjica u dužini od 9 km u vrijednosti od 000. 000 eura ( koji je već u kapitalnom budžetu za 2024. godinu),
  2. Projekat regulacije rijeke Popče sa izgradnjom kanlizacione mreže za centar Petnjice ( urađen glavni projekat i elaborat eksproprijacije, vrijednost radova 4. 500. 000 eura),
  3. Projekat izgradnje mosta na rijeci Popči (vrijednost radova 000 eura),
  4. Projekat rekonstrukcije puta Petnjica – Lagatore u dužini od 2, 4 km ( urađen glavni i revidovani projekat, vrijednost 2. 000. 000 eura),
  5. Projekat izgradnje potpornog zida na ulazu u Petnjicu u dužini od 120 m ( urađen glavni i revidovani projekat, vrijednost radova 130. 000 eura),
  6. Projekat uređenja park šume, izgradnja stepeništa, rasvjete ( vrijednost 80. 000 eura),
  7. Projekat izgradnje rasvjete od mjesta Plandišta do stadiona u Gusarama( dužina 1, 3 km, vrijednost radova 495 eura),
  8. Projekat rasvjeta u Vrševu (glavni i revidovani projekat, vrijednost 21. 120 eura),
  9. Projekat vodovoda za Javorovu ( vrijednost 192. 420 eura).

Pored navedenih projekata prema Upravi za saobrćaj Crne Gore kandidovan je i projekat rekonstrukcije regionalnog puta, dionica Podvade – Kalače

Tacna je interpretacija ministra da smo razgovarali o problemima koji opterecuju manje razvijene opštine i sa aspekta finansiranja, razvoja i unaprjeđenja infrastrukture. Nijesmo se složili oko raspodjele sredstava u iznosu od 20. 000. 000 eura kako je to urađeno prema opštinama. Izrazio sam negodovanje zbog činjenice da je Uprava za kapitalne projekte našoj opštini opredijelila svega 150. 000 eura.

Takođe, tačna je činjenica da smo imali obećanje od Uprave za kapitalne projekte da ćemo dobiti 300.000 eura, ali nažalost to se nije desilo, a razlog koji je naveo direktor ovom prilikom iz učtivosti i pristojnosti neću pominjati. Ono što ohrabruje i što sam nedvosmisleno apostrofirao u razgovoru sa ministrom i njegovim timom odnosi se na odluku Vlade CG, a kasnije i Parlamenta da se manje razvijenim opštinama dodijele sredstva u iznosu od 10. 000. 000 eura.

Na tom sastanku je najavljena i mogućnost da se može očekivati da će se ova nepravda po našem sudu ispraviti od sredstava koja ne budu realizovana, a koja se odnose na ovu sumu od 20. 000. 000 eura koje je Uprava raspodijelila na način koji nije prihvatljiv za nekoliko opština.

Ovom prilikom želim da se zahvalim direktoru Uprave za saobraćaj, g – dinu Vuksanoviću, koji je iskazao spremnost da pomogne kod nekih zahtjeva koje smo uputili prema ovoj instituciji.

Nakon sastanka sa ministrom finansija koji je održan 04.04.2024. godine u Podgorici,  uslijedio je i sastanak za par dana ( 12.04. 2024.godine) sa direktorom Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj, kao i sa Majom Delić iz Uprave za kapitalne projekte. Oba predstavnika ovih institucija su dali obećanje da će za projekte koji su se našli u kapitalnom budžetu, a to su put Bioča – Petnjica, obaloutvrda, kao i sanacija glavnog gradskog vodovoda za Petnjicu, biti predmet njihove pažnje. Za projekat puta Bioča – Petnjica potrebno je da se izvrši preprojektovanje po euro kodu, a za obaloutvrdu sa kanalizacionom mrežom da se iznađu sredstva do 250. 000 e za eksproprijaciju.

Dakle za ova dva projekta koji se tiču izgradnje puta i obaloutvrde su izrađeni i blagovremeno predati projekti, koji su ušli u kapitalni budžet, pa evo neka javnost sudi da li ih ima ili nema.

Nasa reakcija je iznuđena, a iza svih ovih navoda stojim lično, i kao predsjednik i kao građanin Petnjice, a pored mene su sastancima prisustvovali potpredsjednik Opštine, Selvudin Šabotić i arhitekta Haris Adrović – rukovodilac Odjeljenja za urbanizam, rekao je predsjednik opštine, Samir Agović.