Borko Ojdanić, direktor nevladinog udruženja Centar ekoloških inicijativa iz Berana rekao je, gostujući u programu Radija Petnjica, da je ta nevladina organizacija osnovana 2014.  godine od strane građana, zaljubljenika u priorodu, sa ciljem zaštite i promocije zaštite životne sredine u saradnji sa svim akterima i partnerima na teritoriji Crne Gore.

“Želim da naglasim da smo u relativno kratkom periodu djelovanja uspjeli da ostvarimo značajna partnerstva, i realizujemo niz projekata različitih donatora u vrijednosti od preko 50.000 EUR, sa naglaskom na Evropsku uniju koja je trenutno jedan od glavnih donatora na teritorij Crne Gore”, rekao je Ojdanić.

RADIO PETNJICA: Danas ste naš gost povodom predstavljanja javnosti projekta MI ZA PRIRODU – PRIRODA ZA NAS, o kakvom projektu je riječ i koji su njegovi ciljevi?

OJDANIĆ: Tako je danas bih kao što ste rekli upoznao naše sugrađane sa detaljima vezanim za projekat „MI ZA PRIROD – PRIRODA ZA NAS“, podržanog od strane Evropske unije, posredstvom Nevladine organizacije GRIN HOUM/ZELENI DOM, koja realizuje širi projekat „ZAJEDNO ZA BOLJU KLIMU U CRNOJ GORI“. Glavni cilj projekta je doprinos smanjenju emisije štetnih gasova, promociji obnovljivih izvora energije i upravljanju otpadom u cilju održivog gazdovanja životnom sredinom kao i očuvanja ekološke stabilnosti prirode.

RADIO PETNJICA: Koje su aktivnosti planirane u okviru projekta?

OJDANIĆ: Projekat realizujemo u partnerstvu sa osnovnom školom Radomir Mitrović u Beranama, pa bih se ovom prilikom posebno zahvalio direktoru, nastavnom osoblju i svim učenicima koji su nas podržali i pridružili se tokom realizacije. U ovoj školi aktivno radimo na dodatnoj edukaciji učenika od V-VIII razreda u vezi sa klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, reciklaži, pravilnom odlaganju otpada i ostalim temama iz sektora životne sredine. Učenici će putem kratkog video klipa, koji su sami snimali, poslati poruku o nephodnosti urgentnog djelovanja kada je globalna promjena klime u pitanju ali i potrebi da se svi uključimo u proces zaštite životne sredine. Aktivnostima ćemo apelovati i na roditelje, nastavno osoblje i stanovnike Berana,Petnjice i Andrijevice za što manjom upotrebom automobila, u cilju smanjenja emisije štetnih gasova.  Paralelno sa ovim aktivnostima realizuje se i kampanja čiji je cilj promocija zaštite životne sredine među učenicima i stanovništvom opština Berane. Kampanja se realizuje putem društvenih mreža i u saradnji sa lokalnim i nacionalnim štampanim i elektronskim medijima a u okviru projekta je realizovana stampa i distribucija promotivnih materijala ,literarni konkurs na kojem su tri najbolja  rada nagradjena lap topom,fotoaparatom i blutut zvucnicima ,izradjen web sajt kao i ucionica u prirodi .

RADIO PETNJICA: Da li mislite da su ovakvi projekti održivi i na koji način će se aktivnosti nastaviti i nakon prestanka podrške od strane donara?

OJDANIĆ: Naravno da mislim i uvjeren sam da su projekti ove vrste održivi, i da se malim koracima i akcijama nas na lokalnom nivou uključujemo u globalnu borbu za očuvanje prirodnih staništa kako flore tako i faune, jer samo na taj način možemo reći da ćemo imati šta ostaviti budućim generacijama. U cilju održivosti projekta Ekološka sekcija osnovne škole Radomir Mitrović će nastaviti sa radom, a moram reći da je ovo samo jedan u nizu zajedničkih projekata koji realizujemo sa ovom sekcijom i školom. Dodatna komponenta održivosti jeste i izgradnja učionice na otvorenom i veb sajta, gdje će ekološka sekcija i svi ostali učenici imati priliku da se okupljaju, planiraju i sprovode nove ekološke projekte.

RADIO PETNJICA: I mi se ikreno nadamo da će svi naši građani početi slijediti primjer učenika osnovne škole Radomir Mitrović i pridružiti se akcijama zaštite životne sredine. Na kraju zahvaljujemo Vam se na gostovanju uz želju za dalji uspješan rad i nadu da ćemo svi zajedno sačuvati prirodu i zelenilo u našim Beranama,Petnjici i Crnoj Gori.

 

PODIJELI