Na takmičenju recitatora se mogu prijaviti učenici osnovnih i srednje škole.

I kategorija: od I do V razreda OŠ- po 2 takmičara

II kategorija: od VI do IX razreda OŠ- po 2 takmičara

III kategorija: od I do IV razreda srednje škole- po 1 takmičar

Prijave učenika po kategorijama dostaviti JU Centar za kulturu do 15.04.2019. godine.

Takmičenje će se odrćati 25.04.2019. godine sa početkom u 18 časova.

PODIJELI