ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE PETNJICA

5
807
Opština Petnjica

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika „Sl. list RCG“, br. 4/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 45/04, 48/06, 56/06, „Sl. list CG“ 46/11, 14/14, 47/14, 12/16) Opštinska izborna komisija Petnjica, na sjednici održanoj dana 05.11.2017. godine u 18:00 časova, utvrdila je

ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE PETNJICA
na izborima koji će se održati 26.11.2017. godine

1. SDP – REŠAD RASTODER – DA ŽIVI PETNJICA
1. dr ALMIR REBRONJA
2. REŠAD RASTODER
3. MIJAZ MURATOVIĆ
4. SELMA ADROVIĆ
5. MIDHAD AJDARPAŠIĆ
6. mr KASIM AGOVIĆ
7. SENAD RASTODER
8. AMINA CIKOTIĆ
9. HARUN BOŠNJAK
10. ALMIR ADROVIĆ
11. SAKO KOŽAR
12. ADELA KOČAN
13. SALEM SMAILOVIĆ
14. EDITA HODŽIĆ
15. SABRO RAMČILOVIĆ
16. NERMINA SMAILOVIĆ
17. ENVER RASTODER
18. DENIS RAMDEDOVIĆ
19. EDINA HODŽIĆ
20. RAMIZ ŠKRIJELJ
21. ARMIN ZVEROTIĆ
22. RAHMAN KOČAN
23. ADELA ADROVIĆ
24. MIRSELA AJDARPAŠIĆ
25. BEĆO LIČINA
26. ZELIHA KORAĆ
27. MEHMED LATIĆ
28. MUHAREM IDRIZOVIĆ
29. KARENFILA CIKOTIĆ
30. SADAT ŠABOTIĆ
31. ALBIN LIČINA

 

2. PETNJICA POBJEĐUJE! DPS – MILO ĐUKANOVIĆ

1. SAMIR AGOVIĆ
2. MEHMED ADROVIĆ
3. SUAD CIKOTIĆ
4. ANELA MURATOVIĆ
5. RIFAT RAMČILOVIĆ
6. EROL MURATOVIĆ
7. SUAD AGOVIĆ
8. ZUMRETA SKENDEROVIĆ
9. IZET ADROVIĆ
10. MUSLIJA KALIĆ
11. MUZAFER KRŠIĆ
12. ŠEJLA ŠABOTIĆ
13. SELVUDIN ŠABOTIĆ
14. ISMET LATIĆ
15. IZUDIN HUREMOVIĆ
16. ELDINA AGOVIĆ
17. RAŠIDA LATIĆ
18. ELVIS MEHOVIĆ
19. ALJKO RASTODER
20. IRMA ŠKRIJELJ
21. ISMET KOŽAR
22. ŠABO ĆEMAN
23. MUSLIJA ADROVIĆ
24. AMELA RAMDEDOVIĆ
25. BEĆO ŠABOTIĆ
26. IRMA SKENDEROVIĆ
27. AMELA ADROVIĆ
28. SENADIJA ŠKRIJELJ
29. OLIVERA IVEZIĆ
30. ILDA KOČAN
31. ADNAN MEHOVIĆ

 

3. BOŠNJAČKA STRANKA – DOSTOJANSTVENO ZA PETNJICU

1. ADNAN MUHOVIĆ
2. RIFAT AGOVIĆ
3. ALDIN MURATOVIĆ
4. ELZA DURAKOVIĆ
5. IRFAN AGOVIĆ
6. ELMIR MURATOVIĆ
7. MIRZETA RAMDEDOVIĆ
8. ŠEĆO RASTODER
9. ŠEMO OSMANOVIĆ
10. ALDEMAR AGOVIĆ
11. SEMIR LIČINA
12. ŠEJLA OSMANOVIĆ
13. NADŽIP KORAĆ
14. AMAR MURATOVIĆ
15. SADIK TARANIŠ
16. AMERISA HUREMOVIĆ
17. ORHAN RAMDEDOVIĆ
18. MEVLUDIN LIČINA
19. ŠEFKIJA RASTODER
20. ELZA MURATOVIĆ
21. EDIS MEHOVIĆ
22. SENAD KORAĆ
23. IRFAN ŠABOTIĆ
24. ALMA TIGANJ
25. ESKO CIKOTIĆ
26. SEAD ADROVIĆ
27. IRMA MURATOVIĆ
28. SALMINA OSMANOVIĆ
29. ANITA MUHOVIĆ
30. ADISA KOČAN
31. ERVIN DURAKOVIĆ

4. SOCIJALDEMOKRATE – IVAN BRAJOVIĆ – DOSLJEDNO ZA PETNJICU

1. Mr.SAFET KORAĆ
2. ISLJAM ĆEMAN
3. ZEID ŠKRIJELJ
4. IRMA OSMANOVIĆ
5. HAJRIZ ADROVIĆ
6. SADAT ADROVIĆ
7. ALDIN ZVEROTIĆ
8. EDINA ZEKOVIĆ
9. REFIK LATIĆ
10. ALMIR ADROVIĆ
11. ASMIR OSMANOVIĆ
12. AZEMINA PRENTIĆ
13. ISAD MEHOVIĆ
14. MERSUDIN RASTODER
15. INES MURATOVIĆ
16. RAHIMA ADROVIĆ
17. ANIS ADROVIĆ
18. ADNAN KOČAN
19. DINO ADROVIĆ
20. ALDINA RASTODER
21. ARNES LATIĆ
22. HARIS ĆEMAN
23. ILHAD RASTODER
24. SABINA ĆEMAN
25. ERMIN NOVALIĆ
26. ANES LIČINA
27. MERSIHA MURATOVIĆ
28. DŽEFIKA ADROVIĆ
29. DENIS AJDARPAŠIĆ
30. SELMA KORAĆ
31. ADELA ĆEMAN

5. ZA DOBRO PETNJICE SNP

1. ZAIM LIČINA
2. SLOBODANKA IVEZIĆ
3. SLADA ŠKRIJELJ
4. VELIMIR PETROVIĆ
5. MIRSAD LIČINA
6. SAFET LIČINA
7. SMAIL LIČINA
8. HASIMA LIČINA
9. FEHO LIČINA
10. MILAN PETROVIĆ
11. ELVIS LIČINA
12. SANELA ŠKRIJELJ
13. DANILO PETROVIĆ
14. MERSUDIN LIČINA
15. RAMIZA RASTODER
16. SEADA LIČINA
17. EMIN LIČINA
18. SAIT LIČINA
19. NAFIJA LIČINA
20. NENAD PETROVIĆ
21. OLGA PETROVIĆ

6. ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE

1. dr ALBIN ĆEMAN
2. ERSIN RASTODER
3. HUSNIJA ADROVIĆ
4. ELMA CIKOTIĆ
5. SUAD AJDARPAŠIĆ
6. IVANA IVEZIĆ
7. ERIS BABAČIĆ
8. ISMET CIKOTIĆ
9. IRMA KORAĆ
10. SAMIR RAMDEDOVIĆ
11. HAJRADIN LIČINA
12. BRANISLAV JOKSIMOVIĆ
13. SADAHETA AJDARPAŠIĆ
14. ADEM RASTODER
15. HARIS AJDARPAŠIĆ
16. AMER ADROVIĆ
17. AZRA ĆEMAN
18. VELIZAR IVEZIĆ
19. AZIZ TARANIŠ
20. DENIS ADROVIĆ
21. EDISA TIGANJ
22. ALIJA BABAČIĆ
23. SENAD SEHRATLIĆ
24. DŽEMIL ADROVIĆ
25. MURATKA AJDARPAŠIĆ
26. BRANKO IVEZIĆ
27. REHO AJDARPAŠIĆ
28. VINKA JOKSIMOVIĆ
29. MAŠO ĐUKIĆ
30. NUSRETA ADROVIĆ
31. ŠEHIDA ĆEMAN

7. BDZ – ZA ŽIVOT U BIHORU

1.ALMIR MURATOVIĆ
2.ENKO KORAĆ
3.HARIS KOČAN
4.MIRZETA MURATOVIĆ
5.ALMIR PLJAKIĆ
6.ERMIN MURATOVIĆ
7.HARIZ SKENDEROVIĆ
8.MERIMA RASTODER
9.ADAM MURATOVIĆ
10.MENSUD ADROVIĆ
11.FERID PRAMENKO
12.ELDISA ŠKRIJELJ
13.SEAD CIKOTIĆ
14.ERZAN MURATOVIĆ
15.KEMAL KORAĆ
16.ELZANA MURATOVIĆ
17.EMRAH RASTODER
18.SEAD MURATOVIĆ
19.DENIS OSMANOVIĆ
20.IRNESA ADROVIĆ
21.FAHRUDIN RASTODER
22.FEHIMA MURATOVIĆ
23.AZREN ŠKRIJELJ
24.ZUMRETA MURATOVIĆ
25.HEDIJA RASTODER
26.ARMIN ŠABOTIĆ

8. POZITIVNA CRNA GORA – SABAHETA NOVALIĆ – POŠTENO

1. SABAHETA NOVALIĆ
2. MIRSAD SKENDEROVIĆ
3. ABDURAHMAN ĆEMAN
4. SAFETA ŠKRIJELJ
5. SABAHUDIN NOVALIĆ
6. ĆAMIL PRAMENKO
7. MINELA SKENDEROVIĆ
8. HAFIS TIGANJ
9. ISMET ŠKRIJELJ
10. AZEMA NOVALIĆ
11. RAFET SKENDEROVIĆ
12. HAĆIM DURAKOVIĆ
13. ENISA NOVALIĆ
14. IZO SKENDEROVIĆ
15. SABAHET NOVALIĆ
16. MERSADA SKENDEROVIĆ
17. EMIL MURATOVIĆ
18. SAFETA SKENDEROVIĆ
19. ZEMA NOVALIĆ
20. DŽEVAD SKENDEROVIĆ
21. ALEN ZORONJIĆ

Broj 69/17
Petnjica 05.11.2017 godine
S e k r e t a r P r e d s j e d n ik,
__________ ______________
Edis Škrijelj Mersad Latić

5 COMMENTS

  1. Lista je tu, gradjani pametno odaberite za vase i dobro i dobro Petnjice ! Ne nasijedajte na provokacije koje Demokrate pokusavaju da vam prodaju !

  2. DPS ovdje ima vise lista. Poznavajuci ove ljude mogu reci da je lista SNP i Pozitivna mahom sastavljena od starih DPS clanova. Lazna opozicija.

LEAVE A REPLY