EKO-FOND I OPŠTINA PETNJICA POTPISALI UGOVOR: KOMUNALNOM 30.000 EURA, ZA RASVJETU 3.800

Eko-fond i Opština Petnjica danas su svečano potpisali Memorandum o saradnji, čime su ozvaničili svoju posvećenost unapređenju životne sredine i održivog razvoja na teritoriji te Opštine. Osim Memoranduma, potpisani su i ugovori koji preciziraju konkretne projekte i aktivnosti koje će biti sprovedene u oblastima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

Ugovorom o dodjeli subvencije za nabavku komunalne opreme za upravljanje otpadom d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Petnjica je od Eko-fonda dobilo 30.048,00 €.

Na osnovu Ugovora o zamjeni konvencionalnih svjetiljki ulične rasvjete novim led svjetiljkama Opština Petnjica je dobila 3.848,00 €, koje će iskoristi u cilju modernizacije javne rasvjete, a u krajnjem to će doprinijeti uštedi sa jedne, i smanjenju emisije Co2 sa druge strane.

Potpredsjednik Opštine Petnjica, Selvudin Šabotić je izrazio zahvalnost zbog današnjeg potpisivanja Memoranduma o saradnji, iskazavši uvjerenje da će ovim dokumentom biti trasiran put buduće saradnje, naročito u kontekstu javnih konkursa koji su predviđeni Planom rada za 2024. godinu, a na koje će Opština Petnjica sa zadovoljstvom aplicirati.

Direktor “Komunalnih djelatnosti”, Mithad Cikotić, je konstatovao da će oprema koju će kupiti zahvaljujući subvbenciji Eko-fonda doprinijeti zaštiti životne sredine u ovom kraju, ali i olakšati u konkretnom radne zadatke angažovanih u ovoj oblasti, čime će i produktivnost postati veća.

Izvršni direktor Eko-fonda, Draško Boljević naglasio je važnost saradnje opština sa Eko-fondom, i benefite koji iz iste proističu, pozvavši i druge da slijede primjere dobre saradnje.

“Ovaj značajan korak predstavlja čvrstu posvećenost obije strane ka zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života građana Petnjice. Memorandum predviđa zajedničko delovanje u oblastima kao što su upravljanje otpadom, očuvanje prirodnih resursa i promocija ekološke svijesti.

Kroz ove ugovore, Eko-fond i Opština Petnjica uspostavljaju temelje za dugoročnu saradnju i realizaciju konkretnih projekata koji će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu i lokalnu zajednicu. Očekuje se da će ova partnerstva doprinijeti stvaranju održivog modela razvoja koji će služiti kao primer drugim opštinama i organizacijama, ali i donijeti merljive rezultate i unaprediti kvalitet života u lokalnoj zajednici”, zaključio je Boljević.

E.B.