RASPJEVANA DIJASPORA: NOĆ KOJA SE NE ZABORAVLJA

0

Kada se dvije hiljade kilometara daleko od svoga kraja nađu zavičajci i njihovi prijatelji, i kada je veličanstven povod kao što je to bilo sinoć, onda se veselje protegne do duboko u noć. Tako je to bilo sinoć u prostorijama ZK „Bihor“ u gradu Rumelanžu u Luksemburgu, gdje je priređeno veče koje će se teško potisnuti iz sjećanja.

EMISIJA “PUTEVI I RASKRŠĆA” – NOVO NA PROGRAMU RADIJA PETNJICA

Od ponedjeljka 1. februara Radio Petnjica emituje novi serijal emisija pod nazivom “Putevi i raskršća”. U terminima od 20:15, ponedjeljkom, utorkom i srijedom i u repriznim terminima od 18:15, četvrtkom, petkom i nedjeljom, emisija “Putevi i raskršća će obrađivati sljedeće tematske oblasti:

– Zaštita prava i dostojanstva manjina i borba protiv diskriminacije, stereotipa i predrasuda;
– kulturna raznolikost i očuvanje tradicije;
– nacionalne manjine u Crnoj Gori;
– evropske integracije Crne Gore;

Emisija „Putevi i raskršća“ ima za cilj da prikaže migracione obrasce stanovništva sa područja koje Radio Petnjica pokriva, koje je naseljeno pretežno bošnjačkim stanovništvom, i da identifikuje razloge za iseljavanje i mogućnosti za ostanak, kao i da dođe do preporuka za unapređenje socio-ekonomskog položaja stanovništva ovog regiona pružajući korisne informacije od relevantnih institucija i istovremeno prikazujući ljudski aspekt priče o migrantima.
Osim toga, emisija se bavi lokalnom kulturom i tradicijom kroz povezivanje predanja i legendi sa istorijskim činjenicama. Takođe, pojmu manjina se daje širi smisao, obrađujući taj termin u lokalnim okvirima, nacionalnim i religijskim i transponujući ga na viši nivo, kroz povezivanje sa dijasporom, gdje „manjina“ u okvirima evropskih zemalja dobija drugačiji smisao.
Programski segmenti emisija obuhvataće:
– obradu specifičnih tema i aktuelnih problema u vezi sa manjinskim pitanjima i migracijama kroz intervjue sa lokalnim i državnim zvaničnicima, ali i predstavnicima diplomatskih misija zemalja u kojima živi lokalna dijaspora i međunarodnih organizacija (tretman manjina u pojedinim zemljama, lakoća dobijanja azila, uticaj vjerskih organizacija u pojedinim evropskim zemljama, lokalni tretman manjina, …)
– prikaze života iseljenika kroz poseban tretman položaja manjina u drugim zemljama
– promociju lokalne tradicije i kulture kroz sakupljanje lokalnih predanja među pripadnicima dijaspore i njihovo istorijsko tumačenje uz podršku lokalnog eksperta.

SAMIR AGOVIĆ O BUDŽETU: GRAĐANI MORAJU ZNATI ĐE SE TROŠI SVAKI CENT

0

 

Opština Petnjica je jedna od osam opština u Crnoj Gori koja nije izglasala budžet za 2016. godinu ali je lokalno samouprava donijela odluku o privremenom finansiranju što je, takođe zakonska mogućnost.

ISTORIJA BIHORA – HRONOLOGIJA

Na prostoru Bihora, kao i na njemu susjednim prostorima dešavali su se brojni događaji koji imaju svoju hronologiju. Sveobuhvatnije poznavanje prošlosti Bihora nemoguće je bez poznavanja hronologije određenih događaja. Da bi hronologija istorijskih zbivanja u Bihoru bila što jasnija nalazimo za potrebno da je ljudima približimo kroz izdvajanje nekih posebnih datuma koji čine dio ,, Istorijskog kalendara Bihora.

POČECI PISMENOSTI BOŠNJAKA PETNJICE

„Otvori knjigu iz nje svjetlost sija, iz nje se uči, znanje ti priža ona ti je nepresušna mirišljava ruža. Čitaj,uči i piši da budeš neko, Ukoliko to ne uradiš, postaćeš niko” – ovim riječima počinje knjiga „ Počeci pismenosti Bošnjaka Petnjice „ autora  Reha Ramčilovića.

ŠAH U PETNJICI OPET U MODI

0

Početkom 90-tih godina prestao je sa radom posljednji šahovski klub u Bihoru. Ovih dana je u registracija i organizacija novog šahovskog kluba koji će okupiti talentovane igrače ove drevne igre. Denis Šabotić kaže da će se šahovski klub iz Petnjice takmičiti u drugoj crnogorskoj ligi.

SJEĆANJA: LIKOVNI UMJETNIK IBRAHIM PAČARIZ IPKO

Ibrahim Pačariz Ipko je najstarije dijete Ruša i Nurije (rođ. Ramusović). Rođen je 20. 7. 1933. godine u Beranama gdje je završio osnovnu školu (četiri razreda) i nižu Gimnaziju (malu maturu). Umjetničku skolu je završio 1958. godine u Herceg Novom u klasi Voja Stanića.

BDZ TRAŽI HITNO OTVARANJE GRANIČNOG PRIJELAZA PETNJICA – TUTIN

0

Osluškivanjem potreba građana Petnjice, odlučili smo da ovim putem između ostalog pokrenemo inicijativu prema Vladi Crne Gore, za otvaranje graničnog prijelaza Petnjica – Tutin, odnosno Bor – Đerekare.

U ROŽAJAMA POTPISAN SPORAZUM O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI

0

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Osman Nurković, potpisali su, u subotu 23. januara 2015. godine, u Rožajama sporazum o saradnji dva vijeća.

FOTO: “ZUBATO” SUNCE U BIHORU

0