POPLAVA “POVEĆALA” MOST NA POPČI

Radnici Bemax-a rade most na rijeci Popča

Prema prvom projektu, novi most na putnom pravcu Petnjica – Podvade trebao je da bude širok šest metara i dugačak 12. Međutim, kiše i poplave koje su zadesile petnjičku opštinu pokazale su manjkavosti projekta pa su predstavnici iz lokalne samouprave morali da traže reviziju projekta. Radnici Bemax-a su ovih dana počeli sa izgradnjom mosta ali sa novim dimenzijama i to 12 metara širine i 15 dužine, kao i značajnim izmjenama u samom koritu rijeke, od obaloutvrde do stopa mosta.

img_2393