KRAVA OTELILA ČETVORO TELADI

1

Na farmi porodice Fadila Kožara desio se neuobičajen slučaj. Krava ovog domaćina otelila je četvorke sto je pravo čudo i nešto što niko ne  pamti da se desilo u ovom kraju.
Telad su zdrava a u veterinarskoj praksi rijetko se desi da krava oteli i troje teladi i da sva ostanu zdrava.
Slika sa gazdinstva domaćina Fadila brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala oduševljenje.

REFIK LIČINA: OSNOVNA LEKSIKA MOG JEZIKA POTIČE IZ BIHORA

0

Vaša posljednja knjiga “Strah od behara”, objavljne u izdanju Centra za kulturu Bihor, a kao suizdavač knjigu potpisuje OKF sa Cetinja.  Zašto strah od behara, ako znamo da je cvjetanje, behar, osjećaj sreće, ushićenja… nečeg lijepog?

Naslov je proizišao iz jedne od priča u knjizi, a ona govori o voćkama koje ostaju iza onih koji napuštaju, pod prisilom uglavnom, svoja imanja i domove. One, te ostavljene voćke, ne behraju nikad, osim – tako veli priča – onda kad žele najaviti povratak svog vlasnika. Na beharu u naslovu insistirao je pjesnik Ahmed Burić, jedan od recenzenata rukopisa, na čemu sam mu veoma zahvalan. Razumije se da behar izaziva ushit, sreću ako nisi izbjeglica i ako ga ne viđaš samo u snovima ili, što je još teže, u sjećanju. Knjiga je, dodao bih, puna tih starinskih, prekrasnih voćaka koje pretjerano volim i koje se rijede i utiru, tako da nagonim sebe da bar one, uz koje sam odrastao, u svojim tekstovima prekalemim i zapatim.

Vaše priče su smještene na prostoru Novog Pazara, u širem prstornom smislu Bihora. Ova knjiga je najbolji znak da takozvane male teme i mala mjesta mogu da izrode veliku literaturu. Tu nije bitno mjesto, i nijesu bitne teme, koliko onaj koji ih prepoznaje i artikuliše u literatutru, pisac. Još jedan dokaz da se u malim mjestima i ponekad banalnim temama može stvoriti velika literatura. Vi ste u tome uspjeli.
Refik LicinaNaravno da veličina mjesta nema nikakvog značaja za literaturu, inače bi se, na primjer, Andrej Platonov loše proveo sa svojim Čevengurom, ili G.G. Markes sa Macondom. Mislim da ta stvar sa lokalnim koloritom, historijom, tradicijom, tematikom, stoji kao stvar sa nevjestačkom kitnjastom odjećom. Pomaže piscu da se osjeća sigurnije, ali ga ne čini ni ljepšim ni boljim. Literatura se, ma gdje pisana, još uvijek dijeli na dobru i lošu. A da bi bila dobra traži se dobro poznavanje zanata, posebice lektire i jezika.
Ali kad smo kod Novog Pazara (koji se tokom zadnjih decenija pretvorio u geto, sretni geto, dodadao bih ne bez bijesa i očaja – jer ne mogu sebi utjerati u glavu podatak da grad ima 120 000 stanovnika, da je, vele, prvi u Evropi po broju mladih ljudi i da nema ni jedne rock-grupe, ni jednoga zapaljivog mjesta, tribine ili kluba, a gdje „omladina nije bijesna – diktatura nije tijesna“), naveo bih ga kao jeziv primjer onoga što se dešava s jednim gradom kad se nađe izvan važnih zemaljskih puteva. Dok je kroz njega prolazio carigradski drum i vezivao ga s jedne strane za Istanbul i orijent a sa druge strane za Dubovnik i latinluk, Novi Pazar je imao status šehera, imao je živahnu nauku, obrazovanje i kulturu, koja se stvarala na više jezika i primala podsticaje sa svih strana. Danas nema ni nauke ni puteva. Danas ima dvije-tri lokalne televizije, dva privatna fakulteta, dvojicu muftija i veoma brojnu grupu lokalnih pisaca koji brinu nad čistoćom domaćih duhovnih vrijednosti i koji se nisu, kao ja i neki drugi, zarazili „svjetskim mahnitlukom“.

Surova je realnost, kojom se bave vaše priče… Čitaocu, meni konkretno, to liči na nadstvarno, na fikciju… Šta je tu šta? Koliko je vaša stvarnost, ona sa kojom ste se suočavali u životu, pomogla da od nje napravite fikciju, literaturu?

Za pisca je najbitnije vlastito iskustvo, i ono životno a i ono čitalačko. Ja sam se još od samih početaka pisanja, prislonio uz onu tvrdnju T. S. Eliota, koja veli kako pisac sam stvara svoju tradiciju i kako se oko toga, ako drži do sebe i svoga umijeća, mora poprilično pomučiti. Pa dakle, ako čovjek ima namjeru da se bavi jednim zbiljskim mjestom koje je Ćamil Sijarić sjajno opisao ili podseća na Platonovljeve ili Šulcove „varošice i krajeve“ onda mora dobro izučiti njihovu tehniku. Mora pritegnuti jezik da mu ne ševrda i zalazi u prečice i u ćorsokake.
Strah od behara nije nastala u jednom dahu niti je plod brzog plana i brze izgradnje. U njoj su skupljene priče koje sam godinama sklanjao u stranu i koje su ostajale izvan proze koje sam do sad objavio (Staklenici, Priče iz daljine, Dani u Valhali). I koje su, ipak, imale zajednički temelj – govorile su o Novom Pazaru i pisane su jezikom koji mi se, u ovim zrelim godinama, povratio iz djetinjstva. Taj jezik sam učio ponajviše od bijača (baba). Ona sa majčine strane, prva me je uvela u književnost pričajući hićaje i bajke, a ona je znala svakojake bajke, bila je porijeklom iz Kladuše, dok se ova druga bavila vračarenjem i liječenjem biljem svake žive boljke, pa je njena leksika bila puna flore i do skora sam pamtio imena biljaka koje su se mogle naći u ondašnjim sandžačkim livadama i baščama. Sa tri godine stigao sam u N. Pazar, sa šest sam živio u mahali Potok, koja je bila na zlu glasu i gajila krvometne momke, živio sam uz jevrejsko groblje, pa onda, u mahali Bukreš, uz muslimansko groblje, pa sa jedanaest godina, svakog dana, po dva puta prolazio pored srpskog groblja, tako da sam pored živih, vrlo rano i svijet mtvih upoznao. I tako sam, da skatimo priču, išao iz mjesta u mjesto i nigdje me nisu pribrajali u domaće te sam se, tako, na beskućništvo pomirio i svikao. Brojne događaje, brojna mjesta, dakle, u tim pričama, uglavnom sam doživio i vidio, ali ono što je sa književne strane kod njih vrijedno zasluga je jezika. Grdno smo se, tamo, jezik i ja, pregonili i mijesili.

Bihor je čudna zemlja. Ljetos sam se, po prvi put, suočio s tim vanredno mitskim predjelima. I nakon toga mi je bilo jasna, prije svega vaša, a i literatura ostalih vaših zemljaka, koja je rođena u tim predjelima. Na dvadesetak kilometatra razadljine rođeni su Ćamil Sijarić, Miodrag Bulatović, vi, ali i Safet Sijarić i Faiz Softić, Fehim Kajević…Da li pisce rađa podneblje ili vrijeme?

Mogao bih reći da sam je i ja ljetos malo bolje vidio. Ja sam rođen u Bihoru, u selu Radmanci, ali sam imao dvije godine kad su se moji digli odatle i preselili u Novi Pazar. Tako da ne pamtim ni jednu sliku iz rodnoga mjesta niti sam ga, sve do ljetos, očima vidio. Međutim, Godijevo, rodno selo moje majke, pamtim malo bolje – čuvam nekoliko slika jedne kuće pokrivene slamom, sa čeonim drvenim vrstima, pamtim nekoliko voćki u avliji, drvenu česmu sa mahovnim žlijebom kroz koji grgolji mlaz srebrni, neko mrkozeleno i klempavo bilje uz vratnicu, itd. Pamtim takođe i odaju u kojoj mi je bijača svake večeri bajke kazivala. Tamo sam, kao trogodišnje, četvorogodišnje dijete, proveo s majkom jednu godinu dok mi je otac bio na odsluženju vojnog roda.
Ali, Bihor pamtim u jeziku. Osnovna leksika mog jezika potiče odatle. Do skora je nisam bio svjestan, tinjala je negdje u podsvijesti, ali kad sam već bio gotov s ovim rukopisom, predloženo mi je i sa crnogorske i bosanske strane (knjiga će izaći i u sarajevskom buybooku) da priložim rječnik manje poznatih riječi i izraza i ja sam se našao u čudu. Pa ako na tim prostorima ne razumiju moj jezik, onda ja ne znam gdje će ga razumjeti. Iščitavajući ponovo tekstove otkrio sam masu izraza i pojmova čije značenje, izvan teksta, nisam umio objasniti. Uvijek sam ih se klonio. Takve riječi, posebice arhaizmi ili lokalizmi, znaju biti opasni ako ne leže na pravome mjestu, ako, dakle, nisu neophodni, već su tu, u tekstu, da bi podrctali piščevu nacionalnu, vjersku ili kakvu drugu, u književnom smislu, irelevantnu činjenicu.
Prostori Bihora imaju svoj genius loci. Lorens Darel je posebno naglašavao upravo taj duh. Gore navedeni pisci, i vi sa njima i uz njih, prepoznali ste taj duh, duh podneblja, i svaki ga na svoj, osoben i različit, a u dubini prepoznatljiv i jedinstven način, artikulišete. Ja bih to nazvao duh bihorske zemlje.
Ne znam da li bih taj duh bihorske zemlje u potpunosti bio primjenljiv na mene. Moja proza, osim ove zadnje knjige, nije geografski određena. Ako čitaocu dopadnu do ruku Staklenici, moja prva prozna knjiga, i sam će se u to uvjeriti. Što se tiče Straha od Behara, i on je malko izmaknut odatle. To su uglavnom urbane „čaršijske“ priče, tu skoro da i nema bihorskih pejzaša i bihorskih žitelja, već prigradskih ledina, zbijenih mahala, tijesnih sokačića, dućana, bašči, zanatlija, džambasa, dokonaša i drugoga sitnog gradskog svijeta. Doduše, sve su to nesigurne ekgzistencije, niko ne stoji na čvrstome tlu. I skoro svi su došljaci sa Bihora. To bi mogla biti djeca i unuci onog Zemka iz Sijarićevih Bihoraca koji je bio krenuo za Tursku, pa se povratio. I sad su mu, u mojim pričama, nasljednici sišli do Novog Pazara i odatle, mnogi, prsli preko bijelog svijeta.

Vi ste te predjele napustili 1994. godine, živite gotovo dvije decenije van njih. Otišli ste u jednom smutnom vremenu, koje se reflektuje kroz vaše proze. Kako je živjeti van domovine, van jezika, bez kojeg je pisac nezamisliv. Čini mi se, taj strah pred gubljenjem domovine i jezika, čini vaše proze sugestivnijim. Čitajući vašu knjigu Strah od behara, imao sam utisak, da ste ih pisali, kao da pišete zavjet. Ta mi knjiga liči na knjigu zavjetnu.

Novi Pazar sam napustio krajem 1991. godine. Osjećao sam, zbog svih onih nacionalističkih hušakačkih grozota, neizmjerni stid. Radio sam u gradskoj biblioteci, i jednoga dana, posmatajući sa prozora biblioteke gradski trg nešto je prslo u meni, otišao sam do kuće na pauzi za ručak, uzeo pasoš i sjeo u prvi autobus koji je iz N. Pazara vodio u svijet.
Živjeti bez domovine muka je golema. Ne bih volio naklapati o toj muci, zaludu je. To se može doživjeti, ali se ne da opisati. Mogu reći samo ovo: u tuđini, jezik ti postaje jedina domovina. Jezik koji si sa sobom donio. Ja dvadesetak godina živim u Švedskoj i kada se sada vratim dolje i kad čujem kako se govori u Sarajevu, Beogradu, Novom Pazaru, Petnjici, itd., nije mi se teško dosjetiti da sam i tu stranac i da niko više ne govori jezikom kojim ja govorim. Jezik se, kao i sve drugo, strašno promijenio. Isprva sam zbog toga patio, a onda sam tu nesreću naopako prevrnuo: ako jezik kojim ja govorim ne govori više niko, onda ću ga ja nazvati maternjim i radiću sa njim šta ja hoću. On je svo moje bogatstvo, i materijalno i duhovno, on je moja Itaka, druge nemam.
Postajete švedski pjesnik; objavljuju vas u tamošnjim časopisima, jedan izbor vaše poezije je već objavljen, drugi samo što nije. Kakvo je osjećanje živjeti između dva jezika. Brodski je podjednako dobro pisao na engleskom i na ruskom, ali je svoju dušu, duboku i tananu poetsku misao, mogao iskazati samo na svom jeziku. Kako je to god vas?

Postajem samo pjesnik-stranac, čije pjesme u prijevodu, sve blagonaklonije objavljuju švedski časopisi. Objavljen mi je 2009. godine jedan izbor poezije, a upravo izlazi iz štampe knjiga proze u kojoj se nalazi i par priča koje se u Strahu mogu pročitati. Ne pišem na švedskom poeziju niti prozu, mogu, ako se baš mora, napisati neki lakši tekst ili ponešto s maternjeg prevesti. Živjeti između ili sa dva jezika sa jedne je strane dobro – dobiješ na poklon još jednu književnost, biraš iz nje ono što ti paše, provjeriš, takođe, svoju „veličinu“, pjesme koje su na tvome jeziku bile „skoro genijalne“ u drugom jeziku ispadnu nikakve, s druge strane maternji jezik biva suhoparan, gubi boju, muziku, svježinu i da bi ga sačuvao moraš cijelo biće u to uložiti. Osim toga, ti su jezici u stalnome sukobu i da bi ih nekako smirio, ja sam se morao zabaviti prevođenjem. Prevodim, uglavnom, poeziju.
Između poezije ste i proze, šta preteže, čemu dajete prednost. Ili su to podjednako važna i ista dva literarna izraza, kojim se koristite podjednako, kako bi iskazali svoje teme i svojeporuke, koje svaki pisac transformiše kroz svoju literaturu.

– Više volim kratke forme, a najviše poeziju. Volim takođe kratku prozu i mislim da formu često određuje ono što želi biti iskazano.
Prevodili ste neke pisce sa naših prostora na švedski jezik. Imate u planu da sačinite i jednu panoramu crnogorske poezije.
Do skora sam prevodio samo sa švedskog na maternji. Preveo sam cjelokupnu poeziju Tomasa Transtremera, zatim izbor pjesasma Larsa Gustafssona i Bengta Emila Jonsona. U pripremi je antologija moderne švedske poezije i izbor pjesama Magnusa Wiliam-Olsona, itd. Krajem prošle godine, usljed nužde, počeo sam prevoditi sa maternjeg na švedski. To je bilo, priznajem, stravično iskusto. Kao kad se zavezanih očiju hoda kroz tunel. Bilo kako bilo, preveo sam nekoliko mladjih bosanskih pjesnika, a namjeran sam, ako bude zdravlja i umijeća, da sačinim i prevedem nekoliko autora iz zemlje u kojoj sam rođen.

KO JE REFIK LIČINA

Refik Ličina rođen je 1956. godine (Radmanci, Crna Gora). Do 1992. živio je i radio kao bibliotekar u Novom Pazaru, a od 1994. živi u Lundu, Švedska. Piše poeziju i prozu. Objavio, između ostalog knjige poezije: Poznavanje prirode, 1970, Pčele 1983, Ex Solio, 2001, Prigodne prisile (izbor iz poezije) 2009, Knjigovezačka ulica, 2009. Objavio je i dvije knjige kratke proze – Staklenici, 2004, i Dani u Valhali, 2008, kao i knjigu za djecu Priče iz daljine, 2003.
Na švedskom mu je 2009. godine objavljen izbor poezije pod naslovom Predikan för Eyrudike (Pridika za Euridiku) a upravo mu izlazi iz štampe izbor novela När nyponorosor mognar (Kad šipurci dozrijevaju).
Bavi se prevođenjem sa švedskog, uglavnom poezije. Objavljene su mu dvije knjige prevoda: Prisluškivanja, izbor pjesama Bengta Emila Johnsona, 2010 (nagrada za najbolje prijevod na Međunarodnom sajmu učila i knjiga u Sarajevu, 2011.) i Izabrane pjesme Tomasa Transtremera, 2012. U pripremi su Antologija moderne švedske poezije, OKF, Cetinje i Izabrane pjesme Magnusa Wiliam-Olssona, Meandar, Zagreb.
Refik Licina iako malo ljudi u Bihoru zna na njega, Bihor nosi u srcu i u svojim ga knjigama često pominje.

PETEVI I RASKRŠĆA – 6. EMISIJA

ZASTAVA OPŠTINE PETNJICA KONAČNO NA JARBOLU

0

Opštinska zastava zaviorila se juče na zgradi Opštine Petnjica nakon 1293 dana od referenduma , 994 dana od kako je i Petnjica odlukom Skupštine Crne Gore zvanično postala opština, 821 dana od prvih lokalnih izbora u Petnjici i 781 dan od formiranja koalicije DPS-BS.

Kada bi zastava znala da priča svjedočila bi o trnovitom putu do jarbola na zgradi Opštine Petnjica. Ali nakon svega toga ona se danas viori i nosi grb opštine na plećima. Grb sto zamalo raskinu koaliciju u Petnjici.  Pa da se prisjetimo kako je to izgledalo.

Ne­su­gla­si­ce iz­me­đu DPS-a i Bo­šnjač­ke stran­ke kul­mi­ni­ra­le su pri­je vi­še od go­di­ne ka­da se ras­pra­vlja­lo o bu­du­ćim sim­bo­li­ma op­šti­ne Pet­nji­ca. Iz Bo­šnjač­ke stran­ke su ta­da is­ta­kli da oda­bra­ni rad pod ši­from „Du­kat“, ko­jeg je po­dr­žao DPS, ne od­sli­ka­va na pra­vi na­čin iden­ti­tet, kul­tu­ru i glav­ne ka­rak­te­ri­sti­ke bo­šnjač­kog na­ro­da. Na­gla­si­li da je za njih je­di­no pri­hva­tlji­vo da se na gr­bu op­šti­ne na­đe pet­njič­ka dža­mi­ja. Is­ta­kli su tada da su sprem­ni da ras­ki­nu i vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju sa DPS-om uko­li­ko nji­hov pred­log ne bu­de pri­hva­ćen. Na­kon to­ga DPS se sa­gla­sio sa pred­lo­gom Bo­šnjač­ke stran­ke u ve­zi gr­ba op­šti­ne. Parlamentarna komisija dobila je zeleno svjetlo iz lokalnog parlamenta i ostalih zvaničnih struktura vlasti da takvu verziju pošalje na odobrenje nadležnima u Vladi, što je zakonska obaveza. To je, kako pisala je Pobjeda, učinjeno sredinom jula 2015.

Prvobitna verzija, koja je dobijena nakon javnog konkursa, sadržala je rješenje bez stare džamije sa minaretom, a centralno mjesto na grbu bilo je predviđeno za bihorsku tvrđavu. Konkursna komisija, koju je prethodno izabrao parlament, odradila je svoj dio posla u skladu sa ovlašćenjima i nije se upuštala u moguća drugačija rješenja jer je, od svih pristiglih radova, po njihovoj ocjeni, prvonagrađeni bio najbolji.
No, čim je idejno rješenje objelodanjeno, krajem 2014. uslijedili su ozbiljni problemi, da bi se čak doveo u pitanje opstanak koalicije Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke. Rukovodstvo BS, na čelu sa predsjednikom Adnanom Muhovićem, uz gotovo plebiscitarnu podršku članstva, smatralo je da se radi o svojevrsnoj političkoj provokaciji ”oblandiranoj” navodnom brigom za održivost građanakog koncepta, koji bi tobože mogao biti narušen isticanjem vjerskog objekta u samo središte opštinskog grba.
Opštinski odbor stranke donio je, u decembru 2014. god. jednoglasan prijedlog odluke da se raskine partnerstvo sa DPS-om i potraže novi koalicioni partneri. Ipak, nakon intervencija dvije partijske centrale, sredinom januara prošle godine, cijela priča je racionalizovana. Koalicija je očuvana, lokalna partijska vođstva ”izmirena”, pa se logično kompromisno rješenje nametnulo gotovo samo od sebe.
Grb je, utvrđeno je, dovoljno prostran i za tvrđavu i za džamiju, a oba simbola važan su dio istorije petnjičkog, odnosno bihorskog kraja.
Razjašnjene su i dileme vezane za džamiju – je li ”podobna”, kao vjerski objekat, za simbolizovanje laičke, građanske zajednice i može li, kao takva, biti opravdano implementirana u amblem opštine, bez obzira na to što je više od 90 odsto njenog stanovništva islamske vjeroispovijesti.
Razjašnjenje je nađeno u arhivskoj dokumentaciji: petnjička džamija iz 15. vijeka bila je ne samo vjersko, nego i kulturno i obrazovno središte kroz vjekove.
Pored toga, jedinstven je spomenik neimarstva jer je jedina višespratna džamija na Balkanu, i to sa minaretom od drveta do sada nepoznatog porijekla.
Jedinstvena je bila i stručna javnost mjesto joj je u obilježjima Petnjice jer je izuzetno vrijedan kulturno istorijski spomenik i svojevrsni je civilizacijski znak raspoznavanja ovog kraja.

Vlada je nakon toga dala saglasnost opštini Petnjica da izmijeni Statut u dijelu kojim se uređuju oblik i sadržina grba (osnovnog i službenog) i zastave, kao i praznik te opštine. Osnovni grb opštine sastoji se od heraldičkog štita. Osnova štita je oivičena zlatnom i crvenom bojom.

Danas iz Bosnjačke stranke s ponosom gledaju u zastavu i grb na njoj.

Predsjednik OO Bosnjačke stranke i predsjednik SO Petnjica Adnan Muhović  kaže da je ovo veliki uspjeh za ovaj narod, kako Bihoraca tako i svih Bošnjaka. ,,Ovim pokazujemo da čuvamo nasleđe, tradiciju i identitet. Sa svih strana svijeta stižu pozdravi i čestitke za ovaj uspjeh. Bošnjačka stranka je kategorično bila protiv bilo kakvog rješenja koje isključuje džamiju i minaret i drago mi je što smo u toj teškoj borbi istrajali do kraja a dokaz je i ova zastava koja se juče zaviorila“.

Dino Račić

ŠABOTIĆ: ZBOR GRAĐANA NAPUSTIO MALI BROJ LJUDI, ČLANOVI SAVJETA PREDSTAVNICI SKORO SVIH PARTIJA

3

Povodom teksta koji je objavljen na portalu radija Petnjica a u vezi sa  zborom građana MZ Tucanje koji se održao juče, saopštenjem se obratio predsjednik mjesnog odbora DPS-a, Henid Šabotić. 

On je ogorčen stavovima koje je iznio u javnost Semin Šabotić, jer, kako kaže nije prenio činjenice sa zbora građana.

Na izjavu da su predloženi za Mjesni savjet samo članovi DPS-a, Henid Šabotić je rekao da to nije tačno, da su u Mjesnom odboru i članovi partija SNP-a, DPS-a, SDP-a, i da nije tačno da je većina napustila sjednicu.

„Tačno je to da je zboru građana prisustvovalo oko 60 mještana MZ Tucanje, i da je njih između 10 i 15 napustilo zbor, samo zbog toga što kandidati koje su predložili za izbor Mjesnog savjeta nijesu dobili potrebnu većinu. Sama činjenica da je savjet izabran voljom većine prisutnih, pada u vodu priča Semina Šabotića da je savjet izabran politički i pod uticaje DPS-a jer sam  kao građanim i sam prisustvovao tom zboru građana i sam se uvjerio da je skup prošao u najboljem redu. DPS kao najači politički subjekt, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, neće dozvoliti nikakve klevete i iznošenje u javnost neistine na njen račun. Ljudi koji su izabrani u Savjetu mjesne zajednice su prepoznati od većine kao odgovorni ljudi, ljudi koji su zaslužili to mjesto i  građani su ti koji su prepoznali njihov kvalitet, njihovu želju za radom i boljom budućnošću, ne samo u MZ Tucanje, već i u opštini Petnjica. Građani koji su prije vremena napustili skup, nije bila većina, bila je manjina i oni su aktivno učestvovali u zboru građana, čak su i učestvovali u glasanju. Na sastanku je izabrano radno presjedništvo, nadzorni organ i savjet MZ Tucanje i to sve voljom većine, i posebno me raduje to što je zbor protekao u najboljem redu. Predstavnici DPS-a će i u budućnosti da vodi računa o građanima MZ Tucanje i o građanima opštine Petnjica i uvijek ćemo biti za naše građane na raspolaganju“ zaključio je Henid Šabotić.

D.B.

AGOVIĆ: USKORO KUĆA ŠUMSKIH PLODOVA U PETNJICI

0

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je za Radio Petnjica rekao da su za vodovod građani su uložili oko 70.000 eura a opština i država preko 100.000 eura. On je rako da je to saopštio ministru poljoprivrede Petru Ivanoviću koji je konstatovao da u Crnoj Gori nema primjera da su građani toliko aktivni i da je to nešto što će za njega biti dodatni motiv da se bori za ovaj vodovod kako bi se on što prije završio.
“Vjerujem da će u ovoj godini biti veća podrška za ovaj vodovod s obzirom na to da je u toku planiranje budžeta u okviru njihovog ministarstva i nadam se da će kroz taj plan Petnjica odnosno ovaj vodovod biti vrijedan pažnje i da će ministar sa svojim saradnicima dodatno uložiti napore da novčana sredstva budu veća nego što su bila u prošloj godini za ovaj vodovod”, rekao je Agović.
Pored ovog vodovoda razgovaralo se i na temu o otvaranju i osnivanju “Kuće šumskih podova” što podrazumijeva prikupljanje i sabiranje svih šumskih polodova ali ujedno i edukaciju ljudi kako i na koji način se može najbolje raditi na tom prikupljanju.
“To je projekat o kojem treba da razmišljamo to je inicijativa sada je na nama i na ministarstvu da zajedno osmislimo kako i na koji način možemo realizovat ovu izuzetnu inicijativu. Prije svega građani će imati veliku korist kada će imati mogućnost da se sve to što oni saberu i prikupe na području naših planina mogu da realizuju preko ove kuće šumskih polodova. Tu se misli na pečurke, ljekobilje, na sve ono što je vrlo skupo na tržištu. Problem u ovom trenutku je to što nemamo objekat, nemamo lokaciju i o svemu tome moramo razmišljati gdje i na koji način da to uradimo . Postoji jedna lokacija u Trpezima gdje je nekada bila prodavnica, bivša prodavnica “Zemljoradničke zadruge Petnjica” i čini mi se da bi to bilo najbolje rješenje”, mišljenja je Agović.
Pored inicijative za otvaranje “Kuće šumskih polodva” od ministarstva je traženo da se otvori i veterinarska stanica u Petnjici kako bi naši stočari lakše liječili stoku.
“Ubijeđen sam da ćemo iznaći neko rješenje da se formira ova stanica u Petnjici jer je to više nego interes svih naših poljoprivrednih proizvođača “, kaže Agović.

Emir Muratović

BRAHO ADROVIĆ: SATANA NA ŠINAMA

BRAHO ADROVIĆ u je okviru emisije Putevi i raskršća je ispričao priču o otmici u Štrpcima i to sve kroz pjesmu  „Satana na šinama“

SATANA NA ŠINAMA

( Gonjeni mržnjom zlotvori su iz voza Beograd-Bar oteli i ubili grupu od 19 putnika. Umjesto saučešća na adresu jednog od njih stiglo je iz Beograda rješenje o otkazu „ jer se nije na vrijeme javio na radno mjesto“.)

Nemoj da se voziš vozom

Beograd – Bijelo Polje

U Štrpcima ćeš se sresti sa grozom

Tu mrak mrakom živu čeljad kolje

 

Divljačko oko mraka

Nišani nevine žrtve

Da osvijetli lice ubice nema junaka

Mrak je jeo i žive i mrtve

 

Zloglas je sa mjesta zločina stig’o

Iako niko i ništa vidio nije

Voz sramote sramotu je dig’o

U nebesko blato krvopije

 

Gdje s crnim obrazom jezdi

Kud tunelima srama stremi

Teško zemlji gdje se zlo gnijezdi

Gdje zlo zbori a pošten zanijemi

 

 

Satana sama na šinama

Mašina zla zlo nosi ka jugu

U gudarama Balkana drama srama

„Nit ko jeknu“ nit ko dreknu nit drug k drugu

 

Nemoj da se voziš vozom

Beograd – Bijelo Polje

U štrpcima ćeš se sresti sa grozom

Tu mrak mrakom živu čeljad kolje

RAZGOVOR SA EFENDIJOM: NIKO NIJE VJERNIK DOK NE ŽELI SVIM LJUDIMA ONO ŠTO ŽELI SEBI

HUSEIN EFENDIJA RAMČILOVIĆ je bio gost pete emisije Putevi i raskršća Radija Petnjica. On je govorio o društvenoj svijesti u Petnjici i o tome koliko su ljudi u Bihoru okrenuti vjeri.

Kada kažemo Petnjica šta je vaša prva misao ?

To je jedan predivan kraj, mjesto koje je Bog dragi dao Bihorcima da žive u njemu, i svakako toliko je lijepo da bi svako poželio da živi u takvom mjestu. Ali ima jedan razlog zbog kojeg su sa ovog prostora ljudi uvijek putovali samo u jednom pravcu i uzimali samo jednu kratu. To je ekonomska situacija. Ona je doprinijela da ljudi napuštaju ovaj kraj. Moji su amidže još 1913. godine odselili za Tursku – četvorica njih. Još tada su govorili „ovdje sreće nema i ovdje ne može da se živi iz ekonomskih razloga“. A drugi razlog su bili ratovi. Rat na prostoru bivše nam i drage Jugoslavije uradio je svoje, pa je migracija ne samo sa prostora Bihora već iz svih republika tadašnje Jugoslavije bila ogromna. Narod je uvijek bježao i gledao da skloni glavu zbog ratnih sukoba i nesreća koje su nametnute svima nama zajedno. I danas kada smo se otrijeznili nakon dvadeset i nešto godina, svi vidimo koliko nas je to koštalo i koliko je privreda stala. Nakon onog lijepog vremena kada smo svi živjeli lijepo, mirno u SFRJ, kada smo svi mogli da se školujemo, studiramo i poslije završene škole mogli odmah da nađemo posao odjednom je nastupila kao neka tama, neki mrak je je pred svima nama.

Koliko su ljudi i u kojoj mjeri okrenuti vjeri?

Ja sam ovdje došao iz Islamskog odbora Bijelo Polje sa radnog mjesta Imama. Došao sam 1984 godine 1. oktobra. Tada je u Bihoru imala samo jedna džamija, koja je jedinstvena i u Crnoj Gori i u Sandžaku i na prostoru bivše Jugoslavije. To je jedina džamija koja ima tri sprata. To je ova džamija u Petnjici. Od 1984 godine smo krenuli sa buđenjem svijesti. Biti vjernik ne znači samo ići u džamiju i klanjati, Bogu se moliti. Biti vjernik znači biti vjeran svakome, da svako u tebe vjeruje, da svakome želiš dobro, da svakome činiš dobro, to je vjernik. A ako on klanja, posti, odlazi u džamiju a ne bude želio ljudima dobro i ono što želi samome sebi, nije on vjernik. Niko nije vjernik dok ne želi svim ljudima ono što želi sebi, kazao je Muhamed. A svako želi sebi dobro, znači ako želiš sebi dobro moraš ga željeti i drugima a kada to budeš mogao e tek tada si postao vjernik. A onaj koji želi sebi dobro a drugima zlo taj nije došao do prave spoznaje šta znači biti vjernik. Suština vjere jeste sama riječ „selam“ što znači mir, spas među svim ljudima. Ljudi u ratu, u teškim vremenima izgube kompas i onda oni ne znaju ni kako se zovu, ni ko mu je otac, ni koja mu je vjera, ni koja mu je nacija, ni koje su njegove dužnosti kao ljudskog bića, a ljudsko biće je veliko i najveće savršenstvo. Treba čuvati čovjeka, njegov ponos, dostojanstvo. Veća je svetost čovjek nego što je KABA u Meki, manji je grijeh srušiti KABU nego omalovažiti čovjeka, povrijediti njegovo dostojanstvo, nanijeti mu zlo da li riječju ili djelom, kazao je Muhamed. Zašto ? Nema tog čovjeka koji nije Božije biće. U sve je ljude nešto. A šta je to ? Duša. Ako je Bog stvorio to biće, odkud meni pravo da uništim to biće koje on stvorio? Isti taj koji je stvorio mene, tebe. Veće nesreće nema nego što su bili ratovi, kad je brat na brata pušku dizao. Hvala Bogu to je prošlost i daj Bože da se to nikad više ne ponovi.

Opširni razgovor sa Husein efendijom možete čuti na portalu Radija Petnjica.

IZABRAN SAVJET – POLA GRAĐANA NAPUSTILO SASTANAK

1

Juče je u MZ Tucanje održan zbor građana na kojem je izabran novi Mjesni savjet te mjesne zajdenice. Uslovi za održavnje ovog skupa i reizbor savjeta je trebao biti završen prije godinu kada su se stekli uslovi za to, ali je podnošenje zahtjeva za formiranje novih mjesnih zajednica Vrševo i Azane odložilo raspravu o ovoj temi.

Jučerašnji zbor građana ipak nije prošao glatko jer je dio građana napustio sastanak.

“Tokom rasprave u vezi treće tačke dnevnog reda, tj. “IZBORU MJESNOG SAVJETA” mještani su predlagali kandidata za članove tog tijela. Ipak, predsjednik radnog tijela Šaban Šabotić ponudio je samo kandidate iz DPS-a. Prijedlozi ostalih mještana su odbačeni kao nevažni. Smatramo se da su mještani dovedeni u zabludu čudnim načinom predlaganja i glasanja. Kada nam je saopšteno da su odbijeni naši prijedlozi za izbor kandidata i da se o njima neće raspravljati većina prisutnih, ogorčeni takvim stavom i odlukom, napustili su sastanak i dopustili predstavnicima lokalnog DPS-a da dovrše prljavu igru onako kako to najbolje rade”, rekao je Semin Šabotić predstavnik građana koji su napustili sastanak.

Zboru građana je prisustvovao i potpredsjednik opštine Petnjica, Muslija Kalić.

EDIN MEDO LATIĆ: FK PETNJICA ĆE BITI ČLAN DRUGE LIGE

0

Fudbalski klub Petnjica, član Sjeverne fudbalske regije, već nedjelju dana obavlja pripreme za nastavak prvenstvene trke u kojoj fudbaleri Petnjice imaju ambiciju da osvaje prvo mjesto na tabeli koje će im omogućiti da kroz baraž izbore plasman u Drugu crnogorsku fudbalsku ligu.

Radom rukovodi trener Novo Cimbaljević, a njegovi izabranici su već počeli sa odigravanjem kontrolnih utakmica.

“Zadovoljan sam zalaganjem svih kandidata za najbolju postavu. Zaostajemo bod za prvoplasiranom ekipom Pljevlja a vjerujem da ćemo na kraju slaviti izboren plasman u baraž i povratak u drugoligaško društvo gdje je ovom sastavu Petnjice i mjesto”, istakao je Cimbaljević.

Radom igrača i stručnog štaba je zadovoljan Edin Medo Latić – predsjednik kluba, koji je naglasio da je, osim mjesta u većem rangu takmičenja, cilj kluba da organizaciono i infratrukturno unaprijedi uslove.

“Klub ima veliku podršku ljudi u Petnjici i nadam se da će naš zajednički rad dati rezultate. Iza kluba su stali: Samir Agović – predsjednik Opštine koja je u granicama maksimalno mogućeg stala iza nas, brojni privatnici na čelu sa Mehmedom Adrovićem – direktorom Prevoznog preduzeća „Simon Vojaž“, ali i dijaspore. Nadam se da će fudbaleri i stručni štab nastaviti da krajnje ozbiljno prilaze svojim obavezama, a klub će se potruditi da, nakon pokrivanja tribine stadiona u Gusarama, obezbijedimo i postavljanje stolica za sjedenje na tribini”, zaključio je Latić.

Podsjetimo, FK Petnjica je prije četiri godine bila član Druge crnogorske fudbalske lige i to je, uz prošlogodišnje osvajanje Kupa Sjeverne fudbalske regije, za sad, najveći uspjeh kluba. Petnjičani se nadaju da će na kraju ove sezone ponoviti uspjeh od prije četiri godine i, na kraju sezone, slaviti plasman u drugoligaško društvo

Dino Račić