ODRŽANA SKUPŠTINA KUD BIHOR

Sinan Tiganj
Sinan Tiganj

Juče je održana Skupština KUD “Bihor“ na kojoj je, prema dnevnom redu bilo pet tačaka. Osim usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, bilo je govora i o podnošenju izvještaja o radu ovog kulturno-umjetničkog društva za 2016.godinu, izbor novih organa društva, kao i predlog za pripajanje ovog društva Centru za kulturu. Sjednicom je, po ovlašćenju predsjednika skupštine dr Osmana Hadrovića, predsjedavao predsjednik KUD-a Sinan Tiganj. On je podnio detaljan izvještaj koji je obuhvatio narativni i finansijski dio za 2016.godinu. U njemu je bilo riječi o broju proba kao i o broju nastupa, što u Petnjici a što van granica Bihora. Tako je ovo društvo u proteklom periodu, imalo jedan nastup u Srbiji ( Sjenica ); BiH dva (Sarajevo i Jajce ); po jedan nastup u Mojkovcu i Bijelom Polju, a prvi put je ovo društvo nastupilo na X Međunarodnom festivalu u Radovišu u Makedoniji.

„Društvo je u maju gostovalo u Švajcarskoj, u Crihu na proslavu X godina nezavisnosti Crne Gore i 20 godina postojanja humanitarne organizacije „Bratska ruka“. KUD „Bihor“ je bio organizator i domaćin i “Bošnjačke smotre folklora” koji će se ubuduće održavati u Petnjici, što je veliko priznanje a i obaveza društva. I u materijalnom smislu ove godine, po osnovu dva projekta, bogatiji smo za još jednu nošnju za mlađi uzrast, a takođe su obezbijeđena sredstva za nabavku opreme za formiranje orkestra kako bi se poboljšao rad društva“, istakao je, između ostalog, predsjednik KUD-a „Bihor“ Sinan Tiganja.
Na sjednici je bilo riječi i o pripajanju društva Centru za kulturu, ali je dogovoreno da do održavanja sledeće skupštine, radna grupa koju čine Muslija Kalić, Adnan Muhović i Sinan Tiganj, porade po ovom pitanju i pripreme materijal koji bi usvojila skupština i Savjet Centra za kulturu.
O izvještaju su pohvalno govorili većina članova Skupštine, a na predlog Rifata Ramčilovića i Envera Rastodera jednoglasno je usvojen izvještaj i odato priznanje Upravnom odboru i predsjedniku na predanom radu.
Na sjednici je izabrana nova Skupština koja broji 15.članova:
Samir Agović
Muslija Kalić
Adnan Muhović
Sinan Tiganj
Rešad Muratović
Rifat Ramčilović
Aljko Rastoder
Enver Rastoder
Nermina Muratović
Elmaza Muratović
Muhamed Adrović
Ervin Duraković
Dalisa Adrović
Isad Mehović
Rifat Skenderović

Na narednoj sjednici Skupštine, biće izabran predsjednik društva i ostali organi.

DENIS BOŽOVIĆ