U Crnoj Gori i svijetu je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, 10 odsto ukupne svjetske populacije čine osobe sa nekim oblikom invaliditeta. Statistički isto toliko crnogorske populacije ima neki oblik invaliditeta, njih oko 60000.
Povodom ovog datuma predsjednik NVU Lica sa invaliditetom Petnjica Denis Ramdedović ukazao je na njegov značaj.
‘’Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invalidnosti i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. NVU Lica sa invaliditetom Petnjica je iskazalo zadovoljstvo da se u našoj opštini razvija svijest o trenutnom stanju osoba sa invaliditetom i nadaju se da će ovaj dan na neki način skrenuti pažnju na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju’’, ukazao je Ramdedović.
Veliki broj osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu i ne učestvuje u društvenom životu svoje zajednice. Osobe sa invaliditetom suštinski su najveća manjina u Crnoj Gori, vrlo često su za ostatak društva nevidljivi, a ipak se svakodnevno susreću sa otvorenom ili prikrivenom diskriminacijom.
Iako kroz razne platforme i strategije država i nadležne institucije pokušavaju da unaprijede uslove života osobama sa invaliditetom, u praksi je progres manje vidljiv. Takođe potpisane su brojne međunarodne deklaracije i konvencije koje obavezuju države na činjenja koja unapređuju kvalitet života OSI. Pored društvenih i finansijskih prepreka, osobe sa invaliditetom vrlo se često susreću sa fizičkim preprekama, zbog čega im je izuzetno teško da se uključe u uobičajene društvene tokove.

DINO RAČIĆ