SJEDNICA SO PETNJICA BEZ TENZIJA, NAJVIŠE PAŽNJE POSVEĆENO NAKNADI ZA URBANU SANACIJU

Jučerašnja sjednica petnjičkog parlamenta obilježila je rasprava Prijedlogu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju.

Odbornik DPS-a Alen Skenderović je kazao da su naknade za urbanu sanaciju previsoke, pogotovo kada se radi o zonama van Petnjice te da cijene treba korigovati i povući ovu tačku sa daljeg razmatranja, jer kako je on istakao, da odbornici u Skupštini u ime naroda treba da zaštite narod.

Na osnovu predložene odluke odbornik Bošnjačke stranke Elmir Muratović je kazao da Opština Petnjica jeste siromašna, ali da bi trebalo smanjiti naknade za urbanu sanaciju. Muratovića je predložio da se socijalno ugroženim umanji naknada za urbanu sanaciju na 50 odsto.

Predsjednik Opštine Samir Agović, kao predlagač ove odluke se složio sa odbornikom BS Muratovićem i njegovom incijativom.

Odluka je nakon toka usvojena.

Ostale tačke dnevnog reda nijesu izazvale veću pažnju i usvojene su skoro bez rasprave. Na dnevnom redu su bile sljdeće tačke:

1. Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2023. godine

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na
Odluku o upotrebi stalne budžetske rezerve

3. Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

4. Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Odbora za finansije, privredu i razvoj

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik rada jednog-efektivnog časa rada po vozilu

6. Prijedlog odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta.

7. Zaključak o prihvatanju Programa rada i finansijskog plana d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2023. godinu

8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2022. godinu

9. Zaključak o prihvatanju Programa rada JU Centra za kulturu Petnjica za 2023 godine.