PUT RADMANCI – PONOR: NOVA TRASA PUTA U MJESTU “SUTJESKA”

"Sutjeska"

Ovih dana lokalna uprava intezivno radi na izgradnji putne infrastrukture sa posebnim akcentom na rekonstrukciji lokalnih puteva ka Ponoru i Radmancima. Preduzeće „Petrić“ je uspješno probilo novu trasu puta Radmanci – Ponor u mjestu Sutjeska.

„Na zahtjev mještana sela Ponor, naša ekipa je izašla na lice mjesta i konstatovala da je zahtjev mještana sela Ponor bio opravdan za izmještanje dijela trase ovog putnog pravca sa ciljem ublažanja uspona koja je u zimskim uslovima pričinjavala velike probleme u učesnicima u saobraćaju. Takođe imali smo stalna oštećenja ove dionice puta usljed atmosferskih voda koje su izazivale znatna oštećenja trase puta i time ugrožavala odvijanje saobraćaja. Kako je ovaj zahtjev bio realan, mi smo u saradnji sa MZ Bor, angažovali izvođača radova koja je na veoma kvalitetan način izveo radove. Nadam se da će ova trasa puta biti uskoro i asfaltirana i time ćemo trajno riješiti probleme mještana sela Ponor ali ostalih ljudi. Istu aktivnost smo nastavili i u MZ Radmanci, jer su mještani tražili da se urade nove trase dijela puta od škole u Radmancima ka Peckom brdu. Na zadovoljstvo svih nas, i pored toga što je teren bio veoma zahtjevan i težak, izvođač radova je i ovaj dio posla obavio na kvalitetan način i u ime lokalne uprave mu se iskreno zahvaljujem. Nastavićemo da i dalje otklanjamo ovakve i slične probleme na našim putevima jer su se oni uglavnom gradili sredstvima samodoprinosa i uvijek se gledalo da manje košta. Sada kada opština brine o putnoj mreži, imamo drugačiji odnos prema tim problemima i težimo da ono što uradimo, uradimo da to bude kvalitetno i trajno“, istakao je za portal radija, predsjednik opštine Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ