IZ ISTORIJE PROSVJETE BIHORA: SLOVO O UČITELJU ĆAZIMU

Ćazim Crnovršanin

Među imenima prosvjetara koji su svojim radom zadužili Bihorski kraj, dostojno mjesto pripada i Ćazimu Crnovršaninu, učitelju i upravitelju narodnih osnovnih škola, te prvom i jedinom muslimanu iz Berana koji je završio potpunu učiteljsku školu u međuratnom periodu,kao I rezervnom oficiru Vojske Kraljevine Jugoslavije.

Rođen je 30. maja 1907. u Haremima-predgrađu Berana, od oca Redžepa Crnovršanina, uglednog činovnika beranske poreske uprave, kuma Kralja Aleksandra I Karađorđevića i majke Have Pečurice. Osnovnu školu pohađao je u Haremima, četiri razreda Mješovite učiteljske škole završio je u Beranama školske 1927/28. Dobrim uspjehom i primjernim vladanjem, a na učiteljskom ispitu zrelosti maja i jula 1928. pokazao dobru sposobnost za učitelja. Zakletvu na vjernost u službi položio je maja 1929. a praktični stručni učiteljski ispit pri Državnoj učiteljskoj školi na Cetinju u aprilskom roku 1933. dobrim uspjehom.

Na stalnost u službi preveden je februara 1936. Vojni đački rok započet avgusta 1928. u Školi rezervnih pješadijskih oficira u Bileći prekinut iz zdravstvenih razloga, nastavio je i uspješno završio (oktobar 1934 – jul 1935) sa položenim ispitom za čin rezervnog potporučnika.
Tokom čitavog međuratnog perioda službovao je u osnovnim školama beranskog sreza. Prosvjetnu službu zasnovao je 1. septembra 1928. kao učitelj osnovne škole u Rožajama, odakle je po molbi 20. avgusta 1930. premješten za Tutin, a otuda po molbi 4. decembra 1930. U Savin Bor, odakle je otpušten 15. oktobra 1934. Zbog odlaska u vojsku, a po odsluženju nastavio u istom mjestu 1. februara 1936. Naredne godine premješten je u Zagorje kod Berana, (9. okt.1937 – 21. februar 1941) gdje je ujedno bio upravitelj škole.
Neposredno pred početak rata po molbi postavljen je u beranskoj osnovnoj školi.
Poslije oslobođenja službovao je u: Savinom Boru, Petnjici kod Berana gdje je ujedno bio upravitelj osnovne škole (1951) odakle se preselio u Peć (1957). Radio je najprije kao učitelj a potom nastavnik Osnovne škole „Ramiz Sadiku“ u Belom Polju kod Peći. Septembra 1937. vjenčao se u Beranama sa Zinkom Redžepagić iz kojeg braka su obrodili sinove: Nijaza (1938), Suada (1940), Muja (1947) i Skendera (1949) diplomiranog pravnika-sudiju. Preminuo je 1978. u Belom Polju i tamo pokopan.

Z.Zečević (KOMUNA)