SJEDNICA SO PETNJICA: POTREBNA REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE STANICE

Prva tačka dnevnog reda o kojoj se raspravljalo na 15-oj redovnoj sjednici Skupštine Opštine Petnjica bila je stanje u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Petnjica.

U uvodnom izlaganju, direktorica JZU Dom zdravlja ‘’Dr Nika Labović’’ Berane, Zuhra Hadrović upoznala je odbornike sa stanjem i problemima na nivou primarne zaštite u Petnjici. Na nivou opštine Petnjica zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora koristi 5.455 stanovnika, kojima zdravstvenu zaštitu pružaju dva izabrana ljekara. Usluge na nivou Opštine Petnjica pružaju se u Zdravstvenoj stanici Petnjica i u pet seoskih ambulanti. Planovi su i da se rekonstruiše dio Zdravstvene stanice Petnjica, u  iznosu od 32.604,40 eura a rekonstrukcija će obuhvatiti zamjenu krova na starom dijelu zdrade, rekonstrukcija plafona, nove instalacije, novi zidovi i dr. Direktorica se zahvalila donatorima iz dijaspore koji su Domu zdravlja Berane donirali opremu. Takodje istakla je da će kvalitet zdravstvene zaštite u Petnjici povećati to što je za potrebe ljekara u Petnjici dodijeljen stan ZS Petnjica, od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja  i Opštine Petnjica. Ističe se dobra saradnja sa predstavnicima lokalne samouprave Petnjica, sa kojima su pričali o obezbjeđivanju uslova za funkcionisanje povremenih seoskih ambulanti i saradnja sa savjetima mjesnih zajednica, uklanjanje komunalnog otpada u blizini ZS Petnjica, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite građanima Petnjice.  Ono sto je posebno zaokupilo pažnju odbornika je uspostavljanje rada patronažnih sestara – tehničara, opremanje i rekonstrukcija povremenih seoskih ambulanti.

Odbornik DPS Senad Rastoder naglasio je da je potrebno zaposliti još ljudi, imati tehničara u svakoj mjesnoj zajednici jer bi to bilo efikasnije i jeftinije nego trošiti gorivo svakodnevno, a da u svemu tome zdravstvena zaštita nije na zadovoljavajućem nivou.

‘’Nekom je terapija koja je prepisana u osam a nekom u dva sata, i praktično je nemoguće da patronažno vozilo stigne u ovako razuđenom terenu na svaku kućnu adresu”, kazao je Rastoder.

Na stanje u zdravstvu osvrnuo se i odbornik DPS Mithad Cikotić, koji je zatražio da Petnjičani imaju zaštitu kao i građani Andrijevice, Plužina i Šavnika. Takođe je upozorio i nestašicu lijekova u Montefarmovoj apoteci u Petnjica.
Direktorica Doma zdravlja Berane je nakon diskusija kazala da razumije sve potrebe i je svaki prijedlog dobrodošao, ali da sve to nije izvodljivo u praksi, jer prvenstveno zdravstvu nedostaju ljudski resursi.
U raspravi o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite u Petnjici učestvovali su odbornici DPS dr Erol Muratović i SD Hajriz Adrović.