PRIČE IZ DIJASPORE: DŽEMALUDIN LATIĆ – SVAROVICE (5/10)

Džemaludin Latić

Obajvljujemo peti nastavak priče Džemaludina Latića “Svarovice”. Latić je rođen u  mjestu Pridvorci, Gornji Vakuf u Bosni a u ovoj priči dokazuje svoje bihorsko porijeklo.

                                                     V

Nekoliko godina Naza nije mogla zanijeti, prema njegovom tumačenju – sve zbog njegova  prekršaja, i tek kada se oslobodio zova svoga nefsa, kada je smirio dušu  i s draga srca prihvatio i ovaj Božiji emer, Bog mu ispuni želju: ona mu rodi jednog, pa onda, samo dvije godine kasnije, i drugog sina. Rifeta i Sifeta.

Njihovi sinčići bijahu kao dva blizanca, kao dvije jabuke. Plavokosi, pirgavi, i tužni.  Nije ih se mogao nagledati – kao ni car Sulejman svojih sinova i hitrih vranaca „koji staju na tri noge“. Bojao se da ga Bog – ljubomorni Bog koji je jedan i jedini i koji ne trpi da se ikome i ičemu poklanja ljubav koja bi zasjenila misao o Njemu – ne opomene. „Ovol'ka sreća nije đaiz jednom muminu,“ danonoćno je ponavljao samome sebi.

I, jednoga jutra, dok se borio sa tim mislima, začu jecaje…

I logom leže njegova Naza, njegova evlija iz Dvadeset i sedme večeri šehr-i ramazana, kada se otvaraju nebesa…
I ne diže se više.

U pustoj kući ostadoše tri muške glave.

Zuhdi-bàba svoju evliju ukopa ispod lipe, na desnoj strani, na kraju niza, do svoje majke. Sada je morao dugo očima prelaziti preko  mezarova pod ovim mirišljivim drvetom iz vremena bogumila dok je, u samoći, svima učio Fatihu i uzdisao: -Ne da se hudom insanu! Tamam kad dođoh do vrha, padoh na dno. Mi smo, belćim, uvijek sami; tek poneki dragi insan bahne u naš život i zakratko nam prekine tu samoću. I tada nam opet samo Bog ostane… Bog koji nikad ne umire i koga ne obuzimaju ni zaborav ni san. Ljubomorni a pravedni Bog…koga možemo samo voljeti, ali Njemu pitanja postavljati – to ne smijemo! To ne smijemo! Nejma toga insana koji može razmrsiti Njegovo klupko!… E, moja evlijo!

PRIČE IZ DIJASPORE: DŽEMALUDIN LATIĆ – SVAROVICE (1/10)

PRIČE IZ DIJASPORE: DŽEMALUDIN LATIĆ – SVAROVICE (2/10)

PRIČE IZ DIJASPORE: DŽEMALUDIN LATIĆ – SVAROVICE (3/10)

PRIČE IZ DIJASPORE: DŽEMALUDIN LATIĆ – SVAROVICE (4/10)