(Video) PETNJICA: SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA RASPISALA KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

Škola

JU Srednja mješovita škola u Petnjici raspisuje Konkurs za upis učenika u prvi razred.

KONKURS


ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA U PETNJICI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

1) Opšta gimnazija                                                 1 odjeljenje 14 učenika

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                                           1 odjeljenje 14 učenika

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Obrazovni programi (nivo IV1)

1)  Poljoprivredni tehničar                                       1 odjeljenje 14+14 učenika

 

Obrazovni program (nivo III)

1)     Ratar-povrtar*                                                  1 odjeljenje 14 učenika

 

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me 28, 29 i 30. juna 2021. godine ( od 0- 24 časa) i 1. jula 2021 godine (do 15h).

Konačna rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj table škole do 5. jula 2021. godine.