BKC SANDŽAK: PREDAVANJE O UPOREĐIVANJU ŠERIJATSKOG I SVJETOVNOG PRAVA

U BKC Sandžak održano je predavanje na temu “Komparacija Šerijata i svjetovnog prava”.

Gost predavač bio je dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru prof.dr Enver Gicić.

Govoreći o šerijatu kao pravnoj normi koja predstavlja skup svih propisa iz oblasti vjerskog i svjetovnog prava na osnovu kojih se uredjuju odnosi u porodici i široj zajednici. Profesor je istakao da se na našim prostorima Šerijat primjenjivao i da je na savršen način doprinosio pravdi i pravičnosti.


Primjena svjetovnog prava je zasnovana na strahu, dok je primjena Šerijata zasnovana na ubjeđenju.

Dekan je zaključio da ko želi da se upusti i govori o Šerijatu prije toga mora se temeljno upoznati sa svim disciplinama Šerijata i svjetovnih prava koje svaki pojedinac ili zajednica treba da poštuju.

ENKO KORAĆ

PROČITAJTE JOŠ:

HRONIKA PETNJICE: AGOVIĆ – ULICE U CENTRU DOBILE PRIVREMENA IMENA, ZA TRAJNA SE ČEKA SKUPŠTINA OPŠTINE