HRONIKA PETNJICE: AGOVIĆ – ULICE U CENTRU DOBILE PRIVREMENA IMENA, ZA TRAJNA SE ČEKA SKUPŠTINA OPŠTINE

Samir Agović

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović je, gostujući u emisiji Hronika Petnjice, istakao važnost priprema za predstojeću gradjevinsku sezonu kako bi je spremno dočekali i realizovali usvojeni Budžet.

“Trenutno radimo na objavljivanju tenderskih procedura, konkursa i javnih oglasa vezano za ono što su naše obaveze koje proističu iz zakona o lokalnoj samoupravi. Raspisivanje tendera koji se tiču gradjevinskih poslova. U realizaciji smo obaveza prema NVO sektoru i sportskim organizacijama.

Ažurni smo bili za raspisivanje Javnih konkursa za sportske organizacije i NVO sektor, objavili smo Javni poziv za raspodjelu sredstava. Vjerujem da ćemo do kraja marta ili početkom aprila uspjeti da raspišemo sve Javne oglase za koja smo sredstva predvidjeli kroz Budžet.

Zaključili smo ugovor za nabavku gradjevinskog materijala, ugovor za nabavku betonskih cijevi, potpisali smo ugovor za nabavku kancelarisjkog materijala. Takodje radimo na pripremi tendera za veće gradjevinske projekte, aplicirali smo prema IFAD-u za putnu infrastrukturu i dvije aplikacije za rješavanje vodosnabdijavanja na lokalnim mrežama u pet naših sela.

Aplikacije su u vrijednosti do 200.000. eura, s tim da opština za svaku aplikaciju ima udio od 25%. Radimo u interesu gradjana i odredjujemo prioritete u skladu sa njihovim zahtjevima i kao lokalna vlast koji smo u pred izbornom programu zapisali. Procedure su veoma zahtjeve i treba vremna do konačnog epiloga realizacije aplikacija.

Konačni cilj nam je održivost i korištenje tih projekata. Prioritet imaju mjesta koja imaju poljoprivredna gazdinstva i očekujemo u julu mjesecu da počne realizacija aktivnosti. Vremenske prilike su bile povoljne i nijesmo mnogo novčanih sredstava potrošili za čišćenje snijega.

Umjesto da čistimo snijeg mi nasipamo puteve. Sačuvaćemo sredstva za potrebe sljedeće zime i o tome moramo voditi računa. Posvećeni smo održavanju puteva zimi. Ulažemo napore da odradimo svoje obaveze. Uz Komunalno preduzeće, tu su mjesne zajednice koje sa pojedincima sa svojom mehanizacijiom doprinesu dobrom modelu i veoma korisnom za održavanje puteva u zimskom periodu.

Konačno ove godine očekujemo da se završi eksproprijacija zemljišta, neuskladjena kanalizaciona mreža sa tehničkim karakteristikama. Moralo se raditi iznova, prije neki dan, firma koja je zadužena da radi projekat obalu utvrde i kanalizacionu mrežu Petnjice, najavila da će do kraja marta biti sve završeno.

Predvideli smo 150.000. eura za saobraćajnicu u centru Petnjici. Akcenat će ove godine biti na izradi projektne dokumentacije koja će rješiti infrastrukturnih problema u centru Petnjice. Razlozi zašto se nije realizovalo su nedostatak finansijskih sredstava i prioriteti koje smo morali riješiti. Mnogo vremena trošimo pišući zahtjeve ministarstvu finansija da se dio nekretnina odnosno parcela koje po svim parametrima treba da pripadaju lokalnoj upravi a trenutno pripadaju državi. Već smo vratili nekoliko parcela i sada su vlasništvo opštine. Trudimo se da ono što smatramo da pripada nama to i ostvarimo”, rekao je Agović.

Kao aktuelnost predjednik opštine je istakao da je, shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, donesena odluka o nazivima ulica koje su privremenog karaktera.

“Tu sam odluku donio 21.februara i privremenog je karaktera. Zakonsku mogućnost smo iskoristili i odredili se prema ovom zakonu pozitivno. Procedura je bila drugačija. Najprije je trebao Savjet, koji je imenovan od strane SO Petnjica, da radi na tome. Savjet jeste imao zapaženu aktivnost u toku svog rada ali, na žalost, nije došlo do konačnog rješenja. Kada je rad Savjeta u pitanju. Ja kao predsjednik opštine nemam nikakve ingirencije. To je skupštinsko tijelo a sastavljeno je na način tako što su politički subjekti kandidovali određeni broj svojih ljudi. Taj Savjet je mimo nadležnosti predsjednika opštine. Kao predsjednik opštine sam bio dužan da donesem odluku koja je privremenog karaktera i to želim posebno da građanima pojasnim. Ona ostaje takvog karaktera sve dok se ne steknu uslovi da SO Petnjica donese tu odluku. Nadležni državni organ treba da se izjasni oko toga poštujući pravila i zakonsku proceduru koja je potrebna za to.

Savjet kao i svako tijelo je imalo u jednom dijelu i različite stavove. Nakon toga su ti stavovi bili približeni ali, vidjećemo kakav će epilog biti. Na osnovu predloga državnog organa i na osnovu javne rasprave koja treba da se desi na prostoru gdje se imena ulica daju, može se ići prema SO i lokalni parlament može konačno da donese odluku.

Privremeno, u samom centru smo se odredili da imamo 12 ulica i one su iskazane samo numeričkim vrijednostima i tako će nositi naziv. To bi značilo Centar I, Centar II i tako redom do Centar XII. Svaka ulica će biti obilježena tablama a svako domaćinstvo će imati svoj broj. Već smo pokrenuli popis stanovnika u ulicama kako bi blagovremeno obezbijedili tačan broj table za domaćinstva.

Ubijeđen sam da ćemo vrlo brzo, dio koji je pod detaljnim planom, biti završeno za par dana a onda nam ostaje za seoska područja i ostale MZ. Svaki vlasnik objekta je dužan da izvrši ugradnji table koje mi obezbjeđujemo. Naravno, tamo gdje bude potrebno, kao što je sa ljudima iz dijaspore koji nijesu u Petnjici, tu ćemo da iznađemo rješenje kako bi završili posao, jer nam je dužnost da za 60 dana sve aktivnosti sprovedemo.

Čim Savjet i SO završi posao, ova odluka prestaje da važi i stoga jeste privremenog karaktera. Nijesam se upuštao u detalje rada Savjeta ali sam upoznat da je bilo dosta predloga oko davanja imena ulica i naziva. Svako ima pravo da kandiduje kao člana savjeta ali, bila je javna rasprava gdje su ljudi mogli slobodno da daju prijedloge. Veliki broj građana je želio da se te ulice nazovu po određenim osobama koje su povezane sa licima ili grupa koje su takve predloge davale što ništa nije sporno. U procedure, kako sam informisan, nadležno ministarstvo kulture kada su određene osobe u pitanju, treba da da saglasnost.

Upoznat sam od strane sekretara skupštine da su se prijedlozi sabrali i čeka se ocjena ministarstva kulture. Nakon završetka, savjet može da nastavi sa radom. Ovo nije pitanje predsejdnika opštine, već pitanje SO i mjesne zajednice u kojoj se dešava a u ovom slučaju je to MZ Centar. Treba da se završi jedna demokratska procedura gdje se moraju poštovati zakonska procedura”, istakao je Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ

Pročitajte još:

NAMIK MURATOVIĆ, BUDUĆNOST LUKSEMBURŠKE I EVROPSKE KOŠARKE SA BIHORSKIM GENIMA