PETNJICA: NA POSAO 13 PRIPRAVNIKA

Rejhan Ramčilović

Trinaest visokoškolca koji su aplicirali preko Biroa rada u Petnjici primljeni u radni odnos za stručno osposobljavanje. Od tog broja, njih 12 je u državnim institucijama a jedno privatnom preduzeću.

Biro rada u Petnjici nudi mogućnosti licima koji nisu zaposlena da pronađu posao, kao i licima sa invaliditetom.

„Od formiranja kancelarije Biroa rada u Petnjici ovo je najviše visokoškolaca koji su se  prijavili za stučno osposobljavanje. Svi koji su se prijavili uspješno su angažovani.

Uskoro će bit javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa. Jedini uslov je da nezaposleno lice bude na Birou rada neprekidno šest mjeseci.

Prioritet imaju mladi ljudi, žene i dugoročno nezaposlena lica. Jedan poziv je već u toku, prijavilo se šest aplikanata, predali su potrebnu dokumentaciju i ovih dana očekuju odgovore.

Takođe će biti javni poziv za obuku lica sa invaliditetom i grantovi za poslodavce da uposle lica sa invaliditetom.

Uz to biće obuka za prekfalifikacije i dokfalifikacije polaganje za C, D, E kategoriju rukovaoca građevinskih mašina koja će biti na raspolaganju za nezaposlena lica.

Svaki poslodavac koji zaposli lica sa invaliditetom, Zavod će mu subvencionirati bruto zaradu zavisnosti procjene tjelesnog oštećenja tog lica. Za lica do 50% tjelesnog oštećenja prvu godinu je 75% bruto zarade, druga godina 60% treća i svaka naredna 50% bruto zarade.

Za lica koja imaju preko 50% tjelesnog oštećenja za njihovu zaposlenost na duže 75% bruto zarade subvencija”, kazao je za portal Radija Petnjica Rejhan Ramčilović, samostalni savjetnik u Birou rada u Petnjici.

PROČITAJTE JOŠ:

MEDIN ZVEROTIĆ, NAJMLAĐI ČOBANIN U BIHORU: SA OVCAMA OD CIGLENSKIH PLANINA DO DOLOVA