MEDIN ZVEROTIĆ, NAJMLAĐI ČOBANIN U BIHORU: SA OVCAMA OD CIGLENSKIH PLANINA DO DOLOVA

Ciglenska planina, Zećirovo brdo, Babina dolina, Povaljani orasi, Dolovi…sve su to lokaliteti u petnjičkoj opštini koje jedan vrševski dječak obiđe sa svojim stadom koje broji oko 150 ovaca. Taj mali čobanin velikog stada Medin Zverotić iz Vrševa, učenik je petog razreda OŠ Vrševo-Azane. Povremeno mu otac pomogne oko čobanstva, ali vjerni drugovi i partneri u … Nastavi čitati MEDIN ZVEROTIĆ, NAJMLAĐI ČOBANIN U BIHORU: SA OVCAMA OD CIGLENSKIH PLANINA DO DOLOVA