Naslovnica Impresum

Impresum

Naziv osnivača: Talas Bihora doo
Naziv medija: Radio Petnjica,
Portal: radiopetnjica.me

Adresa za prijem službene pošte: Avnoj 34 Podgorica

PIB: 03091511

e-mail za prijem službene pošte:petnjica.radio@gmail.com

e – mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora: petnjica.radio@gmail.com

Direktor: Hilda Džidić

Glavni i odgovorni urednik: Samir Rastoder

Tehnički urednik: Denis Božović

Osnivači: Samir Rastoder i Raif Adrović

Vlasnik: Samir Rastoder 50%

            Melisa Durić 50%

Vlasnička strukttura emitera 2023-SEPTEMBAR-Obrazac-vlasnicke-strukture-emitera-2

Exit mobile version