IMENIK

Naziv ustanove

Broj telefona

e-mail 

1. Katastar (Uprava za nekretnine)
067-035-780
[email protected]
2. Agro biznis centar
069-229-386
[email protected]
3. Odjeljenje za urbanizam, uređenje prostora, saobraćaj I zaštitu životne sredine
O67-206-650 Anita Muhović (saob.)
067-221-435 Haris Adrović (urbanizam)
[email protected]
4. Opštinska izborna komisija
5. Uprava za šume PJ Petnjica
6. Odjeljenje za finansije
067-573-204 Adrović Anita
7. Komunalna policija Opštine Petnjica
067-206-634
8. Turistička organizacija
069-500-116 Rešad Muratović
[email protected]
www.topetnjica.me
9. Kancelarija za mlade
067-206-729 Nermina Muratović
[email protected]
10. Odjeljenje za poljoprivredu
O67-221-509 Adis Ličina
067-221-561 Irfan Agović
[email protected]
[email protected]
11. Odjeljenje za javne nabavke
051-248-090
069-423-105 Alen Pljakić
[email protected]
12. Kancelarija penzionera
069-864-931 Bećo Šabotić
13. Komunalno preduzeće
067-841-621 Mita Cikotić
[email protected]
14. Poreskau prava (Min. finansija)
051-242-950 Erna Latić
[email protected]
15. Skupština Opština Petnjica
067-700-664 Adis Duraković
[email protected]
16. Služba zaštite I spašavanja
068-171-300 Edin Cikotić
[email protected]
17. Fond zazdravstveno osiguranje filijala Petnjica
068-803-058
[email protected]
18.Služba za naplatu poreza I lokalnih javnih prihoda
069-419-754 Emir Ličina
[email protected]
19. JU Centar za kulturu
051-241-122
[email protected]
20. BD Fond
069-499-706 Enver Rastoder
21. Radio Petnjica
051-241-351
[email protected]
22. Zavod za zapošljavanje
068-053-335
[email protected]
23. Centar za socijalni rad
O51-230-238
[email protected]
24. Zdravstvena stanica Petnjica
051-238-270
25. Pošta
051-248-001
069-484-257 Rastoder Senad upravnik
26. Centar bezbjednosti- Stanica policije Petnjica
051-248-092
067-184-995 Stanica policije
067-184-967 Alen Kočan komandir
27. MUP – Filijala Petnjice za građanska stanja i isprave
051-233-677
067-204-394 ElsadZverotić šef filijale
[email protected]
28. Građevinsko stovarište doo Radmanci
069-448-559 Reško Rastoder
29. Mljekara „Radmančica“
069-622-526 Kenan Rastoder
30. Građevinsko preduzeće „Bihor“
069-451-265 Esko Latić
31. Auto šlep
069-593-866 Elmin Rujović
32.  Bošnjački kulturni centar
069-588-134  Almir Muratović
33. Pekara
069-047-660 Zeno Rastoder
[email protected]
34. Medžlis Islamske zajednice Petnjica
069-812-675 Adnan Muhović
35. La Vista
36. Euro Bor
067-144-145
067-133-134
37. Agro kokoperativa Vrbica
067-557-319 Avdul Adrović
[email protected]
38. Paša – ugostiteljskio bjekat
069-540-362 Elvis Ajdarpašić
39. Tajna
069-675-770 Jasmin Muratović
40. Merak
051-248-307
068-625-947 Emil Muratović
[email protected]
41. Lane
069-050-499 Azra Muratović
[email protected]
42. Etnoselo „Vrelo“
069-085-167
43. Bekament – Boje i lakovi
069-652-012 Zito Muratović
44. Srednja mješovita škola
051-241-467
069-248-635
[email protected]
45. OŠ „Mahmut Adrović“
Petnjica
Lagatore
Ponor
Radmanci
Godočelje
46. OŠ Savin Bor
SavinBor
Kruščica     0
Javorova
Bor
Dobrodole
[email protected]
47. OŠ Trpezi
Trpezi
Kalica
48. OŠ Tucanje
Tucanje 051-248-022
[email protected]
49. OŠ Vrbica
Vrbica
50. Franca market
051-241-219
[email protected]
51. Trefmarketi
069-434-354 Eldar Tiganj
52. Tref
069-878-922 Damir Tiganj
53. Sekretarijat za lokalnu upravu
067-331-164 Ziko Alilović
[email protected]
54. Pisarnica Opštine Petnjica
069-235-488 Ramčilović Smajo
55. Portirnica Opštine PT
069-716-139 Adrović Mirza
56. Odjeljenje za opaštu upravu
068-292-221 Demir Agović
[email protected]