PETNJICA: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA NAGRADU “4. AVGUST”

Petnjica

Skupština opštine Petnjica uputila je poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. avgust” za 2024. godinu

 Nagrada “4. avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica – “4. avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Prijedlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

Prijedlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu nagrade “4. avgust”, sa naznakom “Prijedlog za nagradu “4. avgust” neposredno u kancelariji Službe Skupštine opštine ili poštom na adresu Centar 3, br. 11, 84312 Petnjica, najkasnije do 25. jula 2024. godine.

PREDSJEDNIK ŽIRIJA  I SEKRETAR SO Elvis Mehović i Adis Duraković