OPŠTINA PETNJICA: JAVNI POZIV ZA STUDENTSKE NAGRADE

Petnjica - opština
Opština Petnjica je 05.07.2024.godine raspisala Javni poziv za dodjelu studentske nagrade povodom Dana opštiine, 4. avgusta.
Zainteresovani studenti mogu se prijaviti do 21.07.2024.godine.
Nagradiće se najbolji studenti iz oblasti:
Prirodnih
Drustvenih
-Tehničkih nauka
Zainteresovani studenti uz prijavu podnose i dokaz:
O prebivalistu u Petnjici.
O redovnom studiranju i
O prosječnoj ocjeni
Prijave se podnose na šalteru pisarnice Opštine Petnjica na e-mail: [email protected] ili
putem pošte na adresu: opstina Petnjica, Centar 3. br.1 1.. sa naznakom ,,Komisiji za studentsku
nagradu” u periodu od 05.07.2024.god. do 21.07.2021.god