U Petnjici održana panel diskusija – Kako do bržeg i dinamičnijeg razvoja sjevernih opština

Jedan od zaključaka okruglog stola je da zajedničkim i posvećenim radom sa nivoa lokalnih samouprava može se postići mnogo u razvoju brojnih potencijala sjevera naše zemlje.
,,Potrebno je da država shvati, da je stanje na terenu jako ozbiljno i da je gotovo izvjesno da će se proces migracije stanovništva nastaviti intenzivno ukoliko se ne desi nova strategija. Svejedoci smo da su svi predjsednici opština na sjevera istakli činjenicu da su opštine nemoćne da ovaj problem rjesavaju bez pomoći države. Takođe smo inicirali brojne infrastrukturne projekte. Ono što je važno za naš, to je da nastavimo da pritiskamo da se započne izgradnja puta Petnjica-Bioča, zatim nastavak rekonstrukcije puta Podvade-Rožaje, zatim novi putni pravac za koji smo finansirali projektnu dokumentaciju Petnjica sa granicom sa Srbijom, Dobro je da su sa nama danas kolege iz Tutina koje to podržavaju i vidim negdje saunu da se taj putni pravac finansira sredstvima iz EU, očigledno je da će biti potrebna podrška I jedne i druge vlade, realno je da ćemo moći da povučemo sredstva koja su već najavljena za regionalne i magistralne puteve” saopštio je predsjednik opštine Petnjica Samir Agović.
Panel diskusiji su prisustvovali: predstavnici političkih partija iz Petnjice, dr Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Zajednica opština Crne Gore, Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednica opštine Crne Gore, Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje, Veselo Grubišić, ambasador Hrvatske, Borut Valenčić, predstavnik ambasade Slovenije, Ranko Bogavac, Ministarstvo poljoprivrede, Miljan Šestović, predstavnik Privredne komore Crne Gore, Olivera Blagojević, predstavnica Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja sjevera, predstavnici lokalne uprave na čelu sa predjsednikom Samirom Agovićem i mnogi drugi gosti.
ERIS BABAČIĆ