UZMITE BUDUĆNOST U SVOJE RUKE: OBRAZOVANJE ODRASLIH – “EDUKATIVNI CENTAR ARHIMED”

Privatna ustanova „Edukativni centar Arhimed“ je organizator obrazovanja odraslih, osnovana je u Podgorici 2017. godine. “Edukativni centar Arhimed” realizuje 41 program obrazovanja i osposobljavanja odraslih:

Računovodstveni tehničar, Administrator, Turistički vodič, Recepcionar, Zavarivač, Instalater grijanja i hlađenja, Pomoćnik instalatera u građevinarstvu, Pomoćnik montera suve gradnje,Izolater, Konobar, Kuvar, Poslastičar, Sobarica, Gerontodomaćica, Kozmetičar za njegu lica i tijela, Stručno usavršavanje rada na računaru, Učenje engleskog jezika, Učenje njemačkog jezika, Učenje ruskog jezika, Kozmetičar/ka za wellness i spa terapeut/tkinje
Učenje crnogorskog jezika, Instruktor vožnje motornih vozila, Asistent/kinja u nastavi, Rad na računaru, Ovlašćeni računovođa, Stolar za namještaj, Pomoćni stolar, Personalni asistent, Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti obrazovanja, Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite, Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zapošljavanja, Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, Vozovođa, Saobraćajno transportni magacioner, Rukovalac manevre, Manevrista, Kondukter u željezničkom saobraćaju, Transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju, Osposobljavanje osoba koje sudjeluju u utovaru i istovaru opasnih materijala, Osposobljavanje za savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija u drumskom i željezničkom saobraćaju, Osposobljavanje za vozača za vozila kojima se prevoze opasne materije.

Programe obrazovanja odraslih realizujemo osim u Podgorici i u područnim ustanovama u: Beranama, Rožajama, Pljevljima, Nikšiću, Cetinju, Budvi, Tivtu, Herceg Novom, Baru, Ulcinju i Bijelom Polju.

Obrazovanje odraslih omogućava pojedincima da steknu kompetencije, da ih unaprijede, da dobiju odgovarajuću kvalifikaciju i da postanu konkurentni na tržištu rada. Danas, više nego bilo kada, veoma je važno da se – kako mladi tako i odrasli, osposobe i razviju ključne kompetencije koje su im potrebne da budu ekonomski aktivni i zapošljivi, kako bi poboljšali svoj život u cjelini. Naime, neophodno je naći kvalitetan odgovor na pitanje kako da se kod pojedinaca razviju vještine i kompetencije potrebne za tržište rada u budućnosti. Upravo zato je važno da se i Crna Gora fokusira na kontinuirano jačanje, kako nezaposlenih tako i zaposlenih, sa znanjima, vještinama i stavovima, koji ne mogu da se steknu samo putem formalnog obrazovnog sistema.

Zato vam „Edukativni centar Arhimed“ omogućava da naučite nešto novo, odnosno da unaprijedite vaše znanje za ono što već radite i da dobijete sertifikat kojim potvrđujete vaše vještine, a sve sa ciljem da lakše dođete do posla ili da napredujete u poslu koji već obavljate.

Dakle, možete da se opredijelite za pohađanje različitih kurseva, odnosno programa obrazovanja odraslih. Svi naši programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvjete. Ponuda je raznovrsna i pruža mogućnost – kako nezaposlenim licima koja na ovaj način mogu lakše da dođu do posla, tako i zaposlenima koji kroz programe obrazovanja odraslih mogu da unaprijede svoje kompetencije i tako nađu neki novi posao, odnosno da započnu novi biznis. Ovaj vid obrazovanja nudi mogućnost za sticanje praktičnih i profesionalnih vještina, kao i ostvarenje ličnog razvoja. Veoma je važno da istaknemo da su programi obrazovanja odraslih koje nudi naša ustanova relevantni, fleksibilni i otvoreni programi obrazovanja odraslih koji se razvijaju u saglasnosti sa tehnološkim i socijalnim razvojem na nacionalnom i evropskom nivou. Programi obrazovanja odraslih obezbjeđuju usavršavanje, osposobljavanje, dobijanje dopunskih kvalifikacija ili prekvalifikovanje na način koji je prilagođen odraslim osobama.

Programi obrazovanja odraslih koje realizuje “Edukativni centar Arhimed” vam omogućavaju da budućnost uzmete u svoje ruke!

Telefon

Email

Adresa

  • Svetog Save bb, Berane 84300