PREDSTAVA “IZLOŽENE” U CENTRU ZA KULTURU PETNJICA 5. JUNA

Predstava “Izložene” odigraće se u Centru za Kulturu Petnjica 5. juna u 15:00 časova nakon čega je organizovan i razgovor sa autorskim timom o genezi nasilja nad ženama.

Predstava Izložene bavi se veoma osjetljivom temom rodne ravnopravnosti, a kroz promišljanje patrijarhalnih matrica i uvjerenja, skreće pažnju na sve oblike i forme diskriminacije i nasilja nad ženama, a kojima su svakodnevno izložene.

Ovom predstavom se preispituje i uticaj tradicije na kreiranje negativnih obrazaca ponašanja, koje usvajaju generacije, jedna za drugom, a upravo oni čine u najvećem svom dijelu diskriminatoran odnos prema ženama. Riječ je o angažovanoj predstavi, filozofskom, epskom teatru koji ukazuje da ovo nije samo problem našeg društva, već problem globalnih razmjera.

Riječ rediteljke:

„Izložene“ su na nivou teksta omnibus. Polifono dramsko djelo nastalo iz pera 5 književnica – Marijane Aracki, Katarine Nikoloć, Teodore Kipe, Ane Leković i mene. Bio je veliki izazov dramaturški uskladiti 5 estetika i 5 glasova koji su, svaki na svoj način, analizirali ovu veliku temu.

Žene su izložene različitim vidovima nasilja. Najvidljivije je onio fizičko koje, nerijetko, ima fatalan ishod. Pored njega, postoje oni suptilni, nevidljivi vidovi nasilja i idskriminacije koje često, u neznanju, podvodimo pod pojam „tradicija“. Baš to ostavlja najdublje ožiljke na našim dušama. Volim da kažem: ako tradicija bilo koga ugrožava ili bilo kome nanosi zlo, potrebno ju je odbaciti ili mijenjati. Zašto prosto ne bi stvarali neke nove, lijepe tradicije?

Dramski tekst na osnovu koga je nastala predstava sadrži istinite ispovjesti brojnih žena. Ta iskustva i ispovjesti su, dramaturškim, rediteljskim i glumačkim postupcima transformisana u scenski izraz koji sadrži tri osnovne cjeline kojima se oslikava, odnosni skicira geneza nasilja.

Predstava je podijeljena u 3 tematska segmenta koji se referišu na genezi rodne neravnopravnosti. Prvi segment predstave ilustruje prenatalni odabir pola kao ultimativni vid diskriminacije na polnoj osnovi u društvima tvrdokornog patrijarhata u kojima djevojčice nisu jednako poželjno potomstvo kao dječaci.

Drugi dio skicira patrijarhalni sistem koji nije naklonjen ženama, koji koristi žene i nameće im svoja pravila. Taj sistem počiva na 4 stuba – novcu, politici, religiji i ratnoj industriji, oblastima u kojima doniniraju i kojima upravljaju muškarci.

I treći, onaj najdrastičniji, koji je predstavlja tragične posljedice pogrešnih uvjerenja i nasilništva, a to je femicid.

Predstavom se kritikuje deklarativnost normi o jednakosti i pravima, kao i njihov izostanak u svakodnevnoj primjeni.

Razočaravajuća je činjenica da živimo u dobu u kome smo omogućili ženama da budu na pozicijama moći sa kojih mogu da utiču na promjene u društvu i, a onda njihov angažman na tom polju sasvim izostane i svede se isključivo na deklarativnu podršku.“

Sandra Vujović