Akcija rekonstrukcije starog putnog pravca od Vrbice do Trpezi u završnoj fazi

Akciju koju je prije nekoliko dana pokrenuo građanski aktivista prof. Mirsad ef. Hadrović ulazi u završnoj fazi.
Naime, akcija je naišla na veliki odaziv kako mještana, tako i ljudi iz dijaspore koji su podržali istu i dali doprinos da se uspješno okonča.
,, Oko 70% puta smo uspjeli da okrčimo, isto toliko putnog pravca bageri su proširili i očistili, ostaje još oko 30% dijela puta da se posječe šiblje, korov i bager da očisti i proširi” saopštio je Hadrović.
Takođe, ono na što je apelovao Mirsad Hadrović, jeste da se u ovom projektu uključi i Opština Petnjica i Komunalno preduzeće iz Petnjice I to na način da obezbijede cijevi za propuste, da se ugrade na četiri mjesta. Kako je kazao vrlo mali dio puta je potrebeno nasipati, jer je veći dio puta napravljen od tvrdog materijala i još uvijek je u dobrom stanju.
Na samom kraju našeg razgovora, Mirsad je istako zahvalnost svim ljudima koji su pružili podršku, posebno ljudima iz dijaspore. Kako je kazao na samom kraju akcije, svim ljudima koji su pomogli ili učestvovali u ovoj akciji, uz njihovo odobrenje javno će se zahvaliti.
ERIS BABAČIĆ