Petnjica podržala UN Rezoluciju o Srebrenici

Skupština opština Petnjica podržala inicijativu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić. Podsjetimo, na poziv gradonačеlnicе Sarajeva Benjamine Karić da pružе podršku Rеzoluciji o gеnocidu u Srеbrеnici do sada jе, uz Petnjicu, odgovorilo još osam crnogorskih opština: Cеtinje, Bar, Bijеlo Polje, Rožaje, Plav, Gusinje, Ulcinj i Šavnik. Glavni grad još se nije izjasnio.
Rezoluciju su podržali svi šefovi odborničkih kluba, osim predstavnika SNP-a Zaim Ličina.
“U kominikaciji sa odbornicima, na današnjem sastanku, podržali smo rezoluciju UN-a o genocidu u Srebernici” saopštio je predsjednik SO Petnjica, Mehmed Adrović.
,,Na samom početku, a sa velikim zadovoljstvom i ponosom, navodimo da je Skupština Opštine Petnjica na sjednici održanoj dana 30.06.2022. godine, usvojila Odluku o proglašenju 11. jula Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Veliki broj građana porijeklom iz Opštine Petnjica je odabralo da nastavi svoj život i stvaranje u gradu Sarajevu, mnoge Sarajlije su porijeklom iz Petnjice i Petnjica je bila utočište mnogim Sarajlijama”
Kao jedna od najmlađih i najmanjih opština u Crnoj Gori polazimo od činjenice da, koliko god bili “mali”, moramo biti svjesni činjenice da je jedini ispravan put upravo
podrška borbi za slobodu, borbi za vrijednosti antifašizma, neprestanoj borbi za ljudsko, dostojanstvo, bratstvo i mir među svim ljudima bez obzira na njihove različitosti. To je
naše najveće bogatstvo na kojem počivaju i Petnjca i Sarajevo.
Sigurni smo da je jedini ispravan put onaj put ka učvršćivanju multikulturalne i multietničke demokratije, jasna i nedvosmislena osuda svih stravičnih zločina protiv čovječnosti i njihovih počinioca kako pred sudovima pravde i istorije, tako i pred sudom naše etike i kolektivnog sjećanja na žrtve bezumnih politika. U tom smislu ističemo da pružamo punu podršku nastojanjima prijateljskog Grada Sarajeva, da okupi široku koaliciju gradova regiona Evrope i svijeta, koja će solidarno i otvoreno podržati usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija to je civilizacijska i ljudska obaveza svih nas prema istoriji, prema sadašnjosti, ali i prema srećnijoj budućnosti generacija koje dolaze i koje zaslužuju da im ostavimo drugačije i bolje društvo u kom se tako nešto više nikada ne može i ne smije ponoviti.” Stoji u saopštenju upućenom Opštini Petnjica, od strane gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić.