MINISTARKA GORČEVIĆ U POSJETI PETNJICI

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević sa saradnicama je, u okviru evropskog dana boravila u Petnjici i imala radni sastanak sa predsjednikom opštine, Samirom Agovićem i njegovim saradnicima.

Predsjednik Opštine nakon prijema, upoznao je ministarku sa postojećim stanjem u Opštini, takođe je kazao da je Petnjica u prethodnom periodu imala više uspješnih EU projekata i da se pripremaju da apliciraju za nova sredstva.

„Hoćemo da budemo evropsko mjesto za život i da naši građani ne napuštaju ove krajeve u potrazi za boljim životom. Imamo zrele razvojne projekte i nadamo se novim pozivima za apliciranje za EU sredstva“, kazao je Agović. On je posebno ukazao na važnost projekata u oblasti putne infrastrukture i regulacije otpadnih voda, koji su od naročitog značaja, ne samo za petnjički kraj nego za cijeli sjever Crne Gore.

Takođe je ukazao i na važnost valorizacije kulturnih dobara i u tom dijelu posebno istakao potrebu bolje promocije bihorskog ćilima kao posebno vrijednog nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore.

Ministarka je kazala da joj je drago što se uvjerila da administracija vrijedno radi na dostizanju evropskih standarda u pružanju usluga svojim građanima. Pohvalila je projekte koji su realizovani u prethodnom periodu i ukazala na važnost jačanja kapaciteta za privlačenje sredstava iz nove finansijske perspektive 2021- 2027.

 

U tom kontekstu je ukazala na brojne mogućnosti i značajna sredstva koja su  opštinama na raspolaganju, kako iz prekograničnih programa sa Srbijom, Albanijom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, tako i u okviru Trilateralnog programa Italija –Crna Gora- Albanija, Dunavskog transnacionalnog programa, Jadransko–jonskog programa, Mediteranskog programa i Programa URBACT.

Ona je poručila da Ministarstvo evropskih poslova stoji na raspolaganju svim opštinama u dijelu prenosa znanja i iskustva potrebnih za pripremu dobrih predloga projekata koji će se finanirati iz EU fondova.

Nakon radnog sastanka održanog u sali Opštine, ministarka je posjetila i muzejsku jedinicu i biblioteku u okviru JU Centra za kulturu Petnjica, kao i džamiju u Petnjici, gdje je dočekao efendija Ramčilović.

Nakon toga, obišli su i malinjak koji je prije nekoliko godina preko projekta finansiran od strane Evropske Unije.