MJEŠTANI MZ RADMANCI TRAŽE ODGOVORE: ŠTA SE DEŠAVA SA VOVOVODOM MUROVSKO VRELO?!

Vodovod Murovsko vrelo
Mjestani MZ Radmanci, uputili su zahtjev i pitanje predsjedniku MZ Enveru Rastoderu, kao i lokalnoj upravi, zbog čega su stopirani radovi na završetku vodovoda u ovoj MZ.

“Obraćamo se zahtjevom za hitno rješavanje radova na primarnoj mreži na vodovodu Murovsko vrelo- Radmanci, koji su u završnoj fazi, ali se u poslednje dvije godine skoro ništa ne preduzima da se radovi završe.

Iskazujemo veliko nezadovoljstvo ovim zastojem radova, neinformisanjem od strane nadležnih organa Opštine Petnjica o uzrocima zastoja završnih radova.
Na nekoliko sastanaka mjesne zajednice, obećali ste nam, predsjedniče, da će radovi biti završeni do kraja 2023. godine, da su obezbijeđena sredstva za sve što je planirano, ali da dalje se ništa ne preduzima po tom pitanju. Smatramo da je takvo višegodišnje
ponašanje odgovornih u Opštini nedopustivo, a mještani su uskraćeni za elementarnu potrebu za vodom u 21. vijeku.
Smatramo da imamo pravo da znamo, zbog čega ovaj važan projekat ne može da se završi, i da li treba organizovano da tražimo pomoć od nadležnog ministarstva.
Takođe, tražimo da sazovete hitan sastanak mjesne zajednice i pozovete predsjednika Opštine Petnjica, Samira Agovića, sa saradnicima, od kojih tražimo preciznu i tačnu informaciju o planiranim aktivnostima i rokovima za realizaciju istih.
Ukoliko to nije moguće, poslaćemo inicijativu državnim institucijama za preduzmanje hitnih mjera za rješavanje ovog problema”, piše u dopisu grupe građana.