SJEDNICA SO PETNJICA: NAJVIŠE POLEMIKE IZAZVAO IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Prije dva dana održana je 13. sjednica Skupštine Opštine Petnjica.

Na dnevnom redu je bilo devet tačaka, a najveću polemiku je izazvala tačka usvajanje Izvještaja o radu predsjednika za 2023. godinu. Izvještaj je usvojen sa 18 glasova “za” sedam protiv, dok  uzdržanih nije bilo. Ostale tačke Dnevnog reda su usvojene bez veće polemike.
Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

1.Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2024. godinu
2. Prijedlog Odluke o formiranju Odbora za društvene djelatnosti
3. Prijedlog Odluke o formiranju Savjeta za davanje naziva naselja, ulica i trgova
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprve i službi za 2023. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Informacije o iznosu dodijeljenih sredstava nevladinim
organizacijama, realizovanim projektima i njihovim efektimaza 2023.godinu
6. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad za 2023. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2023. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Plana i Programa rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2024. godinu

Sjednici je prisustvao direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković.

Na račun ove ustanove i zaposlene u Petnjici odbornici su imali riječi hvale, kao i na servis koji pruža Centar za socijalni rad.
Aldin Muratović je istakao da jedina zamjerka jeste, uslovi za sticanje prava na socijalna davanja.
,,Mi smo svjedoci nekoliko godina unazad, kada smo imali problema, sa dodjelom socijalnih davanja. Oni građani koji su trebali da ostvare pravo na socijalna davanja, nijesu ostvarili to, dok oni koji su potpuno zdravi i oni koji su u potpuno boljem socijalnom položaju ostvarivali su to pravo”, rekao je Muratović.
Elvis Mehović je istakao da Centar za socijalni rad PJ Petnjica I službenici koji tamo rade imaju odličnu saradnju sa školama na teritoriji opštine Petnjica i da su dostupni svim građanima 24h dnevno.
Direktor Pajković se zahvalio na lijepim riječima i kazao da im je jedini cilj da budu dostupni onima kojima su potrebne usluge Centra za socijalni rad.
,,Prije svega želim da se zahvalim na svim pohvalama koje ste uputili na račun Centra za socijalni rad, ali te zasluge ne pripadaju meni, već mojim kolegama. Moj jedini cilj jeste jedan jedini, da se nađemo onima kojima trebamo” kazao je Pajković.
Erolu Muratoviću i Muhamdu Adroviću u vladajućoj većini je prestao mandat na funkciji odbornika, pa su njih zamijenili novi odbornici Elmir Šabotić i Eldar Tiganj.
Opširniji video zapis sa 13. zasijedanja Skupštine Opštine Petnjica, možete pogledati na FB stranici Radio Petnjica.
ERIS BABAČIĆ