SJEDNICA SO PETNJICA U ČETVRTAK

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović zakazao je trinaestu redovnu sjednicu lokalnog parlamenta.

Predloženi dnevni red:

1. Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2024. godinu
2. Prijedlog Odluke o formiranju Odbora za društvene djelatnosti
3. Prijedlog Odluke o formiranju Savjeta za davanje naziva naselja, ulica i trgova
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprve i službi za 2023. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Informacije o iznosu dodijeljenih sredstava nevladinim
organizacijama, realizovanim projektima i njihovim efektimaza 2023.godinu
6. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad za 2023. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2023. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Plana i Programa rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2024. godinu

Sjednica će se održati 21.03.2024. godine (četvrtak) u zgradi Opštine (sala Skupštine Opštine), sa početkom u 11:00h.