PETNJICA: VELIKO INTERESOVANJE ZA IPARD III – INVESTICIJE ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

Nastavljanje radionice o procedurama sprovođenja prvog IPARD III javnog poziva o investicijama za razvoj ruralnog turizma za zainteresovane potencijalne korisnike sa sjevera Crne Gore. U Petnjici vladalo je veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, koji su došli i pogledali prezentaciju projekta.

Tokom prezentacije naglašeno je da se kroz ovaj poziv IPARD sredstva mogu dobiti za izgradnju ili rekonstrukciju i opremanje komplementarnih ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja, objekata za pripremanje hrane i pića, uređenje turističke infrastrukture, izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i nabavku opreme i uređaja za tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda.

Kroz mjeru 7 – podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“, iznos podrške je do 60% od ukupno prihvatljivih troškova po projektu i može se povećati do 70% za investicije realizovane od strane mladih poljoprivrednika i/ili sertifikovanih organskih poljoprivrednika i kolektivne investicije. Dodatnih 10% može se dodijeliti za investicije povezane sa upravljanjem otpadom i otpadnim vodama, obnovljivim izvorima energije. Za sve navedene vrste investicija, maksimalni intenzitet podrške ne može biti veći od 75%.

Predstavnici Ministarstva informisali su prisutne o detaljima koji se odnose na zahtjeve za dodjelu podrške, neophodnoj dokumentaciji, propisanim standardima za korisnike i investiciju, ekonomskoj održivosti projekata i sa mogućnošću avansnog plaćanja u iznosu do 50% odobrene podrške, kao i mogućnostima faznog plaćanja.

Zainteresovani potencijalni korisnici su tokom prezentacije tražili pojašnjenja od predstavnika Ministarstva kako da uspješno pripreme prijave za ovaj poziv, kao i dodatna pojašnjena o kriterijumima prihvatljivosti. Ono što je izazvalo posebno interesovanje jesu investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata gdje je potrebno da korisnik, ukoliko je u pitanju izgradnja novih objekata, realizuje i investiciju u obnovljive izvore energije.