Održana sjednica Skupštine KUD-a Bihor

Jedna od najuspješnijih godina u dugoj istoriji KUD-a Bihor, protekla je  u znaku postavljanja inovirane koreografije ,,Zulino kolo“ VIII Regionalne smotre folklora, VIII Internacionalnog festivala izvornog stvaralaštva i IX regionalne smotre folklora. Na sjednici Skupštine  kojom je predsjedavao predsjednik Muslija Kalić je usvojen Izvještaj o radu Kud-a za 2023. godinu i plan rada za 2024.godinu .

,,Ukupno je  održano  48 proba. Društvo je imalo 23  nastupa i to u Petnjici  7  nastupa,  u Crnoj Gori 7 :  u Beranama, Nikšiću, Mojkovcu, Plavu i Tivtu, Herceg Novom i Pljevljima   dok je u regionu nastupao na Kosovu u Dragašu od 22 do 25 jula  ( tri nastupa) , u Bosni i Hercegovini na X Festivalu u Tešnju , u Makedoniji  na svečanoj akademiji povodom Dana Bošnjaka i dva  Festivala u Skoplju i Čačku na X Festivalu  Foklora „ Sa Ovčara i kablara“

I ove godine  godine je mlađa postava  gostovala u Turskoj drugi put zaredom u Sejmanpaši od   22-24 aprila.

„ Proteklu godinu smo započeli smo postavljanjem koreografije „Zulino kolo“ koju je uradio Sulejman Beća Kujević. Sredstva za postavljanje ove koreografije obezbijeđena so tako što je  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore je projektno podržao postavljanje ove koreografije a drugu polovinu su donirali potomci Zule. Koreografija je premijerno izvedena na VIII regionalnoj smotri folklora koja je održana u martu. Godinu su obilježili brojni nastupi na kojima smo gostovali po prvi put kao u Nikšiću, Herceg Novom, Pljevljima, u regionu u Tešnju , Dragašu i Čačku. Česta putovanja  su iziskivala velika finansijska sredstva koja su donirali brojni sponzori: Ibro ( Salemov ) Agović i Alija M. Rastoder za putovanje za Tursku, Elsad Zverotić i  Nijaz i Alisa  Pepić za Skoplje, braća Halilovići i Munir Latić za Tešanj, Amer Murić i Zika Agović za Tivat, Fazlija Ličina i Jonuz Kočan za Pljevlja. Takođe su donacijama  pomogli brojne  aktivnosti u Petnjici : Munib Ličina Sinan Adrović sa Ponora, Edin Ličina , Sinan Taljo Adrović, Senat M. Rastoder, Rešad Muratović i Branka Bogavac, opština je finansirala putovanje za Nikšić na obilježavanje Dana nezavisnosti i putovanje za Čačak.VIII Internacionalni   Festival izvornog stvaralaštva  koji je 2023 u Petnjici okupio 16 učesnika je još jednom po ko zna koji put pokazao opravdanost UFACG i  opštine  Petnjica da se našem KUD- u dodijeli domaćinstvo. Finansijska sredstva za održavanje ove manifestacije pokrili su  UFACG opština Petnjica  koja je projektno podržala  organizaciju Festivala i JU Centar za kulturu kroz programe X Bihorskog kulturnog ljeta koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Cne Gore.  Ovo je jedinstvena prilika da se i ovim putem zahvalimo svima koji su donirali i pomogli da KUD finansijski uspješno završi i ovu najuspješniju godinu“  kazao je predsjedenik Sinan Tiganj.

KUD Bihor i u ovoj godini očekuju brojna putovanja  i organizacija smotre koja će umnogome zavisiti od finansijske situacije,  i ove godine će se aplicirati na konkurse prema opštini, Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Ministarstvu kulture i medija.

,,Imajući u vidu da je KUD  najbolji reprezent  ovog kraja očekujemo snažniju podršku opštine Petnjica tokom ove godine kako bi uspjeli da realizujemo naše zacrtane planove.  Planom je predviđeno da se pored postojećih obrade još dvije koreografije:  Igre iz Šumadije i Igre iz Crne Gore kao i zanavljanje nošnje i opreme za iste, kao i učešće na festivalima i smotrama u Crnoj Gori i regionu“ zaključio je Muslija Kalić predsjednik  Skupštine KUD-a.