ZBOR GRAĐANA MZ GODOČELJE: Na dnevnom redu izbori organa Mjesne zajednice

Pozivaju se građani mjesta Godočelje da dana 27.01.2024.godine prisustvuju Zboru građana i učestvuju na sjednici koja će se održati u prostorijama kulturnog Centra sa početkom u 18:00 časova

NAPOMENA: Neophodno je da građani koji prisustvuju Zboru građana posjeduju

Važeći identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Dnevni red:

  1. lzvještaj o radu Savjeta MZ Godočelje za prethodni mandat
  2. Sprovođenje izbora za organe mjesne zajednice
  3. Izbor Savjeta mjesne zajednice
  4. Izbor predsjednika Savjeta mjesne zajednice
  5. Izbor Nadzornog odbora mjesne zajednice
  6. Razno

Zbor građana se može održati i na njemu se mogu donositi punovažne odluke ako zboru

Prisustvuje najmanje 3 % punoljetnih građana nastanjenih na području mjesne zajednice.

Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih.