OPŠTINA PETNJICA: NAKON REKONSTRUKCIJE ULICA DISLOCIRAĆEMO KUĆICE I RASPISATI JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE

Nakon pisanja portala Radio Petnjica i brige za zajedničko dobro u vezi sa kućicama za poljoprivrednike iz projekta “Norveška za vas”, a koje već četiri godine propadaju bez funkcije reagovala je lokalna administracija. Saopštenje prenosimo integralno.

,,Projekat Unapređenje infrastrukture za razvoj malog biznisa u opštinama Plav i Petnjica podržan je od strane Norveške ambasade, a realizovan uz partnerski odnos opština Petnjica i Plav.

Poziv za dostavljanje projektnih predloga fokusiran je bio da doprinese poboljšanju lokalne infrastrukture u 16 opština među kojima je bila i naša Opština.

Javni pziv za dostavljanje projektnih predloga bio je početak 2020 godine, a realzacija istog plnirana je bila za kraj iste te godine. Kao i na svakom projekatu  pa i ovom predviđene su brojne  aktivnosti koje je trebalo realizovati u period januar –decembar 2020 godine.

Kako je opština Plav bila nosilac projekta bila je u obavezi da raspiše tender za izgradnju tzv kućica za potrebe lokalnih poljoprivrednika iz opština Plav i Petnjica, njih 10. Projekat je nalagao da kućice moraju biti biti stacionirane na jednom mjestu i to isključivo na zemljištu vlasništvo Opština.

Kako opština Petnjica raspolaže sa malom površinom svog zemljišta, jedini način i mjesto da se realizuje ova aktivnost tj postavljanje kućica bilo je na mjestu nekadašnje pijace.

Jedna od aktivnosti poslije postavlajnja kućica bila je i raspodjela istih.

Opština Petnjica je u predviđenom roku raspisala Javni poziv za dodjelu kućica na korišćenje. Na javni pozi javilo se pet poljoprivrednih proizvođača koji su i ostvaril pravo .

Sa njima je opština potpisala Ugovor za korišćenje u trajanju od godinu dana sa mogućnošću produžetka. Nakon isteka Ugovora projektom je pradviđeno bilo da kućice prelaze u vlasništvo Opšine.

U periodu nakon isteka pa do danas nije bilo zainteresovanih sugrađana za korišćenje istih na mjestu gdje su trenutno stacionirane.

Očekujemo rekonstrukciju ulica, tako da ćemo nakon toga dislocirati ove objekte i biće ponovo javni poziv za dodjelu na korišćenje. Pretpostavljamo da trenutna lokacija na kojoj se nalaze kućice nije atraktivna za potrebe lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a da ćemo nakon uređenja ulica naći njihovo adekvatno mjesto.

Napominjemo i da je vrijednost projekta iznosila oko 50.000 eura po 25.000 po opštini sa učešćem Opština sa po 5.000 eura”

ERIS BABAČIĆ