POČELA SANACIJA KLIZIŠTA U MZ RADMANCI (FOTO)

U MZ Radmanci, na putnom pravcu prema zaseoku Ličini, otpočela je sanacija klizišta koje je ugožavalo saobraćaj na ovom frekventnom putu.

Predjednik MZ Radmanci Enver Rastoder je kazao da su mašine-gusjeničari ušli u korito rijeke Radmančice i pored toga što je takav poduhvat težak i opasan, s obzirom na to da je količina vode u rijeci velika ali i zbog klizavog terena.

“Morali smo brzo reagovati kako bi otklonili opasnost za saobraćaj ali i za pješake. Vremenski uslovi nam nijesu naklonjeni ali ćemo sanirati načinjenu štetu, makar za prvo vrijeme dok ovaj putni pravac ne bude rekonstruisan”, rekao je Rastoder.