ODRŽANA SKUPŠTINA LOVAČKE ORGANIZACIJE PETNJICA

Članovi lovačke organizacije Petnjica su 2023. godinu, zaokružili održavanjem redovne sjednice Skupštine na kojoj su usvojeni: izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu, izvještaj o radu lovočuvara i Plan rada za 2024. godinu.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Mehmed Mele Ajdarpašić.

Predsjednik Upravnog odbora Zeno Rastoder je istakao da je 2023. godina bila veoma uspješna u svakom pogledu i pokazala da petnjička organizacija spada u red najorganizovanijih što potvrđuju brojni podaci: pozitivno poslovanje, 100% plaćena članarina kao i radovi na jačanju sopstvenih kapaciteta u lovačkom domu koji se odnose na opremanje enterijerom tri sobe koje će imati veliki značaj za budući rad.

Rastoder je takođe istakao veoma uspješnu lovnu sezonu od otvoranja lova i zajedničkog druženja do danas kao i dobru saradnju sa čelnicima Lovačkog saveza.

“Naša organizacija je prepoznata i po humanitarnim akcijama pa smo i ove godine nastavili u tome i učestvovali u akciji prikupljanja sredstava za liječenje jedne naše sugrađanke i pomogli dva naša sugrađanina u namirnicama. Za kraj godine je organizovano druženje u Lovačkom domu sa lovcima iz dijaspore na kojem su podijeljeni kalendari za 2024. godinu i pokloni a i razgovarali o daljim aktivnostima i snaženju tih veza i stvaranju uslova za organizovanje ino lova”, rekao je Rastoder.

Članovi LO su takođe na nekoliko lokacija napunili sijenom hranilice za divljač.

E.B.