Munir Ramdedović, predsjednik nacionalnog vijeca stranaca u Luksebourgu: BIHORCI U EVROPI KRČE PUTEVE SLAVE I USPJEHA

    Bihorac Munir Ramdedović nalazi se već treću godinu na čelu Nacionalnog vijeća za strance u Luksemburgu. Obnaša važnu funkciju u državnom sistemu ove razvijene evropske zemlje. Povod za ovaj intervju bio je godišnji plenum CNE, održan 20. decembra ove godine

Razgovarala: K. CHAIB DRAA

 Gospodine Ramdedović, kako ste postali član Nacionalnog vijeća za strance i koji su bili vaši ciljevi ?

Moj dolazak u Nacionalno vijeće za strance (CNE) realizovan je na inicijativu organizacije „Kooperacija Crna Gora – Luksemburg“ koja me kandidovala za člana CNE. Na izborima 2012, dobio sam potrebnu većinu glasova i posto punopravni član. Kao neko ko voli izazove i angažmane, preuzeo sam odgovornost da budem predsjednik Komisije za migraciju i prekogranične radnike. Nakon toga, 2017. godine ponovo sam izabran za člana CNE i zahvaljući mom anagažmanu, prepoznatom od strane članova,  postajem predsjednik Vijeća jednoglasnom odlukom svih članova početkom 2021. U mom inicijalnom programu, iznio sam teme  koje će biti u fokusu interesovanja u toku mog mandata i to su: jednakost pristupa tržištu rada za sve, pravo glasa za sve one koji zive u Luksumburgu, poboljšanje uslova života izbjeglica, borba protiv diskriminacije te rad na poboljsanju suživota.

Da li je tokom vašeg mandata u CNEu bilo nekih trenutaka ili dostignuća na koja ste posebno ponosni?

 Vijeće su sačinjavali pripadnici 30 različitih nacionalnosti. Najveći izazov za mene je bio da pronađem modus zajedničkog fukncionisanja svih nas, uprkos brojnim različitostima i razilaženju u mišljenjima. Posebno mi zadovoljstvo predstavlja činjenica da sam uspio da stvorim takav ambijent da je ta različitost postala naša snaga i da smo kroz uzajamno poštovanje i saradnju iznjedrili više od 20 predloga promjene i dopune zakona. Za tri godine mog mandata, nijednom se nije desilo da na sjednici nemamo neophodnu većinu. Osim toga, posebno sam ponosan na to što smo izdejstvovali i učestvovali u tome da olakšamo proceduru dobijanja državljanstva, anulirali uslov od pet godina za mogućnost glasanja na opštinskim izborima za strance, ukidanju kompleksne procedure pristupu rada za članove familije kao i olakšanje procedure za dobijanje radne dozvole na osnovu posla.

Uloga CNEa u vašem životu: “Kako je učešće u CNEu uticalo na vaš život i profesionalne obaveze? Da li postoje neke lekcije ili iskustva koja ste naučili iz ove uloge koja su vam bila posebno značajna?”

Oduvijek sam volio dobrovoljni rad što se ogledalo u mom angažmanu u raznim asocijacijama, kroz moje aktivnosti prevodioca i medijatora i druge aktivnosti. Na isti način sam i ovu ulogu predsjednika ozbiljno shvatio i ta uloga je zahtijevala značajno vrijeme koje sam svakodnevno odvajao nauštrb moje porodice i profesionalnih aktivnosti. Na svu sreću, imao sam dobre saradnike, kako u Vijeću tako i u profesionalnoj sferi,  tako da rezultat na oba polja nije izostao. Zadovoljan sam postignutim rezultatima a posebno što smo uspjeli da olakšamo administrativne procedure i generalno integraciju naših ljudi sa Balkana koji su odlučili da svoj život nastave u Luksemburgu.

 Savet za buduće lidere: „Šta biste savjetovali onima koji žele da krenu vašim stopama i da se uključe u organizacije poput CNEa?

Osobe koje bi htjele da se bave ovakavim radom, moraju biti angažovane i spremne da nađu kompromise, spoprazume, da poštuju mišljenje drugih i da budu motivisani za timski rad.

Koliko ste imali podrške od vašeg udruženja i ostalih udruženja koja pretežno sačinjavaju članovi sa prostora Balkana?

Većina udruženja se bave promovisanjem sportskih, zabavnih, vjerskih ili kulturnih aktivnosti. Te aktivnosti često okupljaju veliki broj simpatizera i to jeste potrebno našoj zajednici. Međutim, u ovim zahtjevnim pravnim procedurama rijetki su oni koji su dali značajnaji doprinos i koji su bili spremni da odvoje svoje vrijeme i  u pismenoj ili usmenoj formi daju neke ideje kako bi olakšali cjelokupnoj zajednici. Da podsjetim, Vijeće se bavilo rješavanjem problema zajednice a ne pojedinaca. Kroz svoj posao, susretao sam se velikim brojem naših ljudi, slušao njihove probleme što mi je dalo dobru osnovu za kreiranje predloga izmjene i dopune zakona o integraciji.

Kako vidite odluku Vlade da kreira novi organ Nacionalno superiorno vijeće za zajednicki ineterkulutralni život u Luksembourgu?

Nacionalno Vijeće za strance (CNE) postoji već više od 30 godina. To je bio jedini institucionalni organ koji je predstavljao interes stranaca i pograničnih radnika. Uzimajući u obzir da se radi o populaciji koji predstavlja 70% ukupne aktivne populacije, smatram da jedan takav organ treba da postoji ali sa mnogo većim budžetom i mehanizmima. Detalji odluka Vlade da kreira novi organ Vrhovni savjet i ministarsko vijeće koji će zamijeniti CNE zasada su nepoznanica. Veoma je teško predvidjeti kako će se stvari odvijati ali smatram da Vlada treba ubuduće da kreira novi organ koji će se fokusirati na interes i zastupljenost stranaca jer oni najbolje poznaju problematiku sa kojima se stranci susreću. Da podvučem da je multikulturalnost bogatstvo Luksemburga, oni su glavni akteri BDP-a Luksemburga i Vlada treba to da uzme u obzir i da toj populaciji omogući da bude adekvatno predstavljena na Vladinom nivou. Ja ću uvijek biti na raspologanju i biće mi zadovoljstvo da podijelim svoje iskustvo sa svima onima koji će nastaviti ovim putem.

Lična poruka članovima i saradnicima CNEa: „Konačno, koju ličnu poruku biste žejleli da pošaljete članovima i saradnicima CNEa?“

 Nikada se neću dovoljno zahvaliti koleginicama, kolegama, članovima ekspertima CNE-a predstavnicima organizacija, ministarstvu familije kao i svim ostalim saradnicima . Radili su na rješavanju zajedničkih pitanja od velikog značaja za sve doseljenike u Luksemburgu. Čak i ako CNE sutra više ne bude postojao, njihov nepokolebljiv rad i rezultati su tu. Ja sam i dalje uvjeren da će to biti referenca za budući rad i bez podrške svih njih rezultat ne bi bio ovako kompletan zato se nadam se da će aktivni članovi i saradnici  CNE-a ostati privrženi boljem zajedničkom životu u Luksembourgu, a lično ću se dodatno posvetiti tome da održim tu konstantnost, jer Luksemburg je postala naša zemlja prijema, jedinstvena u svijetu mala zemlja u kojoj živi više od 180 nacionalnih zajednica u dobroj harmoniji i uzajamnom poštovanju i ta različitost predstavlja bogastvo ove geografski male, ali ekonomski snažne države.

Pred nama je 2024. godina, želim da ona bude uspješna svim građanima Luksemburga i Crne Gore. Želim sreću našim političkim predstavnicima u institucijama Luksemburga u daljem zalaganju za interese svih pa i  naše zajednice.

Gospodune Ramdedoviću, hvala na odgovorima.