Na jesen 2024. godine početak radova na magistalnom putu Petnjica -Bioča

Albin Ćeman

Na inicijativu poslanika dr Albina Ćemana i poslaničkog Kluba Demokratske Crne Gore, u sastav budžeta za 2024.godinu ušao je i projekat rekonstrukcije magistralnog puta Petnjica Bioča. Ovaj projekat će se finansirati iz kumulativnog dijela budžeta.

Da bi se realizovao projekat, između ostalog mora biti transformisan po eurokodovima za šta će se prema informacijama poslanika Demokrata, dr Albina Ćemana raspisati tender u februaru mjesecu 2024.godine.

” Ovo je drugi po značaju projekat za našu opštinu, odmah poslije projekta vraćanja statusa opštine. Rekao bih da predstavlja “prozor u svijet” za našu opštinu”
Na radost svih građanki i građana naše opštine san mnogih generacija Bihoraca će na jesen postati java, kada ćemo krenuti sa radovima na ovom putnom pravcu.
Nek’ nam je sa srećom”, rekao je Ćeman.