SJEDNICA SO PETNJICA: Na dnevnom redu Budžet Opštine (UŽIVO NA FB RADIJA PETNJICA)

Petnjica - opština

Dvanaesta SO Petnjica održaće se danas, sa početkom od 12:00h, skupštinu je moguće pratiti uživo na FB stranicu Radio Petnjica.

Na današnjoj skupštini, biće riječi o budžetu Opštine Petnjica, a pored budžeta na Dnevnom redu će se naći i ostale tačke:

1. Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2024. godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Odbora za izbor i imenovanja
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju elektrosnabdijevanja na teritoriji Opštine Petnjica za 2022. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Informacije iz oblasti poljoprivrede za 2022. godinu
6. Zaključak prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Petnjica za 2022. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Petnjica za 2023. godinu

Uskoro opširnije…