DA KULTURA SPAJA DIJASPORU I ZAVIČAJ

U organizaciji ”Rovil” doo Rožaje, a u saradnji sa Zavičajnim muzejom ”Ganića kula” Rožaje, Centar za kulturu Petnjica, Etno muzejem kula Redžepagića i Zavičajnim muzejem Bijelo Polje realizovane su dvije radionice pod nazivom ”Muzeji sa sjevera Crne Gore i dijaspora“.

Radionice su bile namijenjene građanima i mlađoj populaciji sa sjevera Crne Gore, sa posebnim akcentom na mlade iz dijaspore.

Prva radionica je održana 18. 12. 2023. godine u Centru za kulturu Petnjica sa početkom u 13:00 časova. Učesnici radionice su bili učenici Srednje mješovite škole Petnjica u pratnji direktorice Elmaze Muratović i prof. Amine Kalač, Mersiha Muratović, Senada Skenderović, Eldar Adrović i Lejla Tiganj. Direktor Centra za kulturu Petnjica Sinan Tiganj je pozdravio prisutne i otvorio skup.

Druga radionica je uspješno realizovana 19. 12. 2023. godine u Zavičajnom muzeju “Ganića kula“ Rožaje sa početkom u 11:15 časova. Na radionici su bili učenici VI-1 Osnovne škole ,,25 maj“ Rožaje, sa odjeljenskim starješinom prof. Selvijom Nikč i učenici đačkog parlamenta Osnovne škole ,,Mustafa Pećanin“ Rožaje u pratnji pedagogice Melide Nurković, kao i veliku pomoć od direktora Asmira Hasovića. Profesorica Selma Kardović i učenici Srednje stručne škole Rožaje su pratili radionicu putem ZOOM platforme.

Ove radionice je pratio veliki broj učenika putem ZOOM platforme, a takođe, je i organizovan kulturni program, izložba fotografija stalne postavke i muzejskih predmeta ovih muzeja, uživo su prenzentovani eksponati, stručna predavanja, štampane su razglednice, a mladi su obišli stalnu postavku Zavičajnog muzeja “Ganića kula“ Rožaje.

Predavači na radionicama su bili: Omer Kalač, Izet Agović, Hajrija Hot i prof. Dženisa Mujević.

Da se realizuju radionice pomogli su  radnici Centra za kulturu Petnjica, Fikret Kardović i Ermin Spahić, tako da je ovaj  projekat obuhvatio velik broj direktnih korisnika i posjetilaca.

Cilj radionica je upoznavanje svoje kulture, tradicije i običaja, prezentacija muzeološkog materijala ovih muzeja i crnogorske kulture, predstavljanje muzeja kao zajedničke turističke ponude, jačanje kulturne saradnje dijaspore sa matičnom zemljom, bolja saradnja između muzeja sa sjevera Crne Gore, povezivanje mladih, digitalizacija muzeja i veći broj posjeta u muzejima na sjeveru države.

Na radionicama su predložene preporuke da bi trebalo u cilju razvoja muzejske djelatnosti na sjeveru države da ovaj projekat preraste u manifestaciju koja bi se održavala svake godine u decembru mjesecu, formiranje državnog Muzejskog informacionog centra u Bijelo Polje, formiranje muzeja u Gusinju i Mojkovcu, izraditi mobilne aplikacije muzejskih predmeta za dijasporu, mlade i učenike, formirati Etnografski muzej Petnjica, proširiti muzej u Rožajama, izraditi katalog stalne postavke muzeja i veoma je bitna preventivna zaštita muzejskog materijala.

Radionice će se održati u  Plavu i Bijelom Polju.

Koordinator projekta je Omer Kalač, savjetnik dokumentarista.

Projekat je finansiran od strane Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Crne Gore.