CENTAR ZA KULTURU PETNJICA: Radionica “Muzeji sa sjevera Crne Gore i dijaspora”

Kompanija ,,ROVIL” iz Rožaja u Petnjici organizuje radionicu na temu: MUZEJI SA SJEVERA CRNE GORE I DIJASPORA

Za učenike osnovnih, srednjih škola i mlade iz dijaspore 18.12.2023. godine Centar za kulturu, Petnjica sa početkom od 13:00 h
Predavači:
mr Dženisa Mujević
Omer Kalač
Hajrija Hot
Ize Agović
Projekat finansiran od strane Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.
E.B.