Poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu Programa rada SO Petnjica za 2024. godinu

Opština Petnjica

Poslovnikom o radu Skupštine Opštine (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/22) , propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti.

U pripremi izrade Programa rada, Skupština pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2024. godinu, služba Skupštine je preduzela aktivnosti za pribavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada.

Program sadrži normativni i tematski dio.

U normativnom dijelu je potrebno ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu i naznačiti pitanja i odnose koje tim propisom treba urediti.

U tematskom dijelu (analize, informacije, izvještaji) potrebno je naznačiti osnovni cilj i razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim da prijedloge i sugestije dosatavite službi Skupštine najkasnije do 08.01.2024. godine, kako bi mogli blagovremeno utvrditi prijedlog Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2024. godinu.