JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA 2024. GODINU

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva, da uzmu učešća u razmatranju ovog programa i to:

15.12.2023.god. za mjesne zajednice 1 građane u 10:00“

15.12.2023.god. za privredna društva i nevladine organizacije u 12.00“

15.12.2023.god. za političke stranke u 13.00“

Sa predlogom navedenih akata zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica, radnim danima u vremenu od 10 do 14 časova ili na sajtu Opštine Petnjica www.petnjica.co.me. predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na predlog Lokalnog akcionog plana za mllade za 2024.godinu mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine Petnjica.