RIJEKA PREKINULA GLAVNU VODOVODNU CIJEV, DIO PETNJICE BEZ VODE ZA PIĆE

Glavna vodovodna cijev sa izvorišta Popča pukla je kod OŠ Mahmut Adrović i rijeke Radmančice, javljaju mještani.

“Tu je pukla i prošli put. Kabal visi u rijeku i velika voda ga iščupa. Ljeti kad rijeka ima nizak nivo to crijevo visi u vazduhu, ali kad nadođe nastaje problem. Nemamo vode u kuću”, rekao je jedan od mještana i čitalac portala Radija Petnjica.

Prema informacijama Radija, opštinske ekipe su na terenu a ugroženo je više kuća na prostoru Bihora.